Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van IenW - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoorde bedragen

Saldibalans - Verantwoorde bedragen Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Vorderingen buiten begrotingsverband5605
Schulden buiten begrotingsverband40431
Openstaande rechten0
Extra-comptabele vorderingen8231
Extra-comptabele schulden0
Voorschotten4144541
Garantieverplichtingen286506
Andere verplichtingen1504231
Deelnemingen0
Totaal beoordeeld5989545
Brontabel als csv (346 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld000Nee
Brontabel als csv (412 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband0248248
Schulden buiten begrotingsverband0578578
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen011
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld0827827Nee
Brontabel als csv (424 bytes)