Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van EZK - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoorde bedragen

Saldibalans - Verantwoorde bedragen Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Liquide middelen61623
Begrotingsreserves3113377
Vorderingen buiten begrotingsverband721740
Schulden buiten begrotingsverband185402
Openstaande rechten0
Extra-comptabele vorderingen2817769
Extra-comptabele schulden0
Voorschotten7101068
Garantieverplichtingen4337140
Andere verplichtingen50552507
Deelnemingen1411921
Totaal beoordeeld70302547
Brontabel als csv (393 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld000Nee
Brontabel als csv (440 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten0729729
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld0729729Nee
Brontabel als csv (448 bytes)