In de controle op het Europees bankentoezicht zit een riskante lacune

Opiniestuk van president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser en president van het Bundesrechnungshof (Duitse rekenkamer) Kay Scheller, naar aanleiding van het verschijnen van een rapport van vijf centrale rekenkamers van EU-landen (naast Duitsland en Nederland Cyprus, Finland en Oostenrijk) over het bankentoezicht  in de eurozone. Gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 14 december 2017.