Opvolging aanbevelingen Programma Beter Benutten; Verantwoordingsonderzoek 2014; IenM (20 mei 2015) (peilmoment augustus 2015)

Ministeries hebben aangegeven of zij maatregelen hebben genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Wij hebben dit per onderzoek op een rij gezet. De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het ministerie ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.

Deze factsheet is gepubliceerd in 2015 en geactualiseerd in 2017. Bij deze actualisatie is de door de Algemene Rekenkamer in 2015 verstrekte informatie op enkele punten redactioneel gewijzigd.