Enquête naar beweegredenen van aanvragers SDE+-subsidie

Achtergronddocument bij het rapport ‘Stimulering duurzame energieproductie (SDE+); Haalbaarheid en  betaalbaarheid van beleidsdoelen’ (2015)