Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2017 van het Ministerie van BZK - Verplichtingen

Verplichtingen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1000
BegrotingsartikelVerantwoord bedrag
Openbaar bestuur en democratie30.876
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)241.762
Dienstverlenende en innovatieve overheid147.334
Arbeidszaken overheid29.068
Centraal apparaat362.821
Algemeen13.328
Brontabel als csv (261 bytes)
Verplichtingen - rechtmatigheid Fouten en/of onzekerheden x € 1000
BegrotingsartikelFoutOnzekerheidFout+onzekerheidTolerantie overschreden
Openbaar bestuur en democratie32032Nee
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)456420876Nee
Dienstverlenende en innovatieve overheid47047Nee
Arbeidszaken overheid000Nee
Centraal apparaat000Nee
Algemeen000Nee
Totaal541420961Nee
Brontabel als csv (350 bytes)
Verplichtingen - deugdelijke weergave Fouten en/of onzekerheden x € 1000
BegrotingsartikelFoutOnzekerheidFout+onzekerheidTolerantie overschreden
Openbaar bestuur en democratie127301273Nee
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)000Nee
Dienstverlenende en innovatieve overheid000Nee
Arbeidszaken overheid000Nee
Centraal apparaat000Nee
Algemeen000Nee
Totaal127301273Nee
Brontabel als csv (346 bytes)