Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2017 van het Ministerie van BZK - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoorde bedragen

Saldibalans - Verantwoorde bedragen Verantwoorde bedragen x € 1000
BegrotingsartikelVerantwoord bedrag
3 Liquide middelen3.597
6 Vorderingen buiten begrotingsverband26.553
7 Schulden buiten begrotingsverband25.878
9 Openstaande rechten2.861
10 Extra-comptabele vorderingen7.127
11 Extra-comptabele schulden0
12 Voorschotten323.472
13 Garantieverplichtingen2.500
14 Andere verplichtingen112.821
15 Deelnemingen0
Totaal beoordeeld504.807
Totaal saldibalans504.807
Brontabel als csv (421 bytes)

Saldibalans - rechtmatigheid

Saldibalans - rechtmatigheid Fouten en/of onzekerheden x € 1000
BegrotingsartikelFoutOnzekerheidFout+onzekerheid
3 Liquide middelen000
6 Vorderingen buiten begrotingsverband000
7 Schulden buiten begrotingsverband000
9 Openstaande rechten000
10 Extra-comptabele vorderingen000
11 Extra-comptabele schulden000
12 Voorschotten000
13 Garantieverplichtingen000
14 Andere verplichtingen000
15 Deelnemingen000
Totaal beoordeeld000
Brontabel als csv (408 bytes)

Saldibalans - deugdelijke weergave

Saldibalans - deugdelijke weergave Fouten en/of onzekerheden x € 1000
BegrotingsartikelFoutOnzekerheidFout+onzekerheid
3 Liquide middelen000
6 Vorderingen buiten begrotingsverband000
7 Schulden buiten begrotingsverband000
9 Openstaande rechten000
10 Extra-comptabele vorderingen58590
11 Extra-comptabele schulden000
12 Voorschotten571176747
13 Garantieverplichtingen000
14 Andere verplichtingen127301273
15 Deelnemingen000
Totaal beoordeeld18492612109
Brontabel als csv (430 bytes)