Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk V) van het ministerie van Buitenlandse Zaken

De ontwerpbegroting 2018 omvat € 9.534,4 miljoen aan uitgaven, € 9.303,0 miljoen aan verplichtingen en € 751,7 miljoen aan ontvangsten.