Aandachtspunten bij de begroting 2015 Ministerie van VenJ

In deze brief aan de Tweede Kamer staan enkele aandachtspunten over bezuinigingen of intensiveringen en de bijbehorende maatregel(en) en effecten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. We willen daarmee bijdragen aan de voorbereiding op de begrotingsbehandeling.