Podcast over het werk van de Algemene Rekenkamer

In deze podcast vertelt president Arno Visser over het werk van de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer controleert of de rijksoverheid geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft en heeft het recht om alle informatie in te zien. “Als ik aan iemand uit het bedrijfsleven uitleg wat wij doen dan zegt diegene: ‘Ah! Dat zijn mensen die mij helpen mijn bedrijfsvoering te verbeteren!’ Als je mensen in de politiek uitlegt wat wij doen, dan denken ze: O nee. Daarmee komen we slecht in de krant.” Toch is het doel van de Algemene Rekenkamer altijd om het functioneren van de overheid te verbeteren. “Niemand leert door fouten te negeren, je leert alleen maar door fouten te erkennen.” Deze podcast gaat over de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.

Podcast over het werk van de Algemene Rekenkamer