Wet Adviescollege ICT-Toetsing; reactie consultatie Algemene Rekenkamer

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wetsvoorstel Adviescollege ICT-Toetsing. 

Deze brief is op 24 augustus 2021 door de Algemene Rekenkamer gestuurd aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel op 9 september 2022 aan het parlement gestuurd. Daarom publiceert de Algemene Rekenkamer de brief nu ook op haar website.