Copyright

Het op deze site gepubliceerde materiaal is eigendom van de Algemene Rekenkamer. Al het materiaal mag u zonder toestemming vooraf en zonder vergoeding gebruiken en reproduceren. Wij vragen u om bij het gebruik van informatie op deze website de Algemene Rekenkamer als bron te vermelden.

Uw persoonsgegevens

De Algemene Rekenkamer gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel. De persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze site is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Beeldmateriaal

De Algemene Rekenkamer doet haar uiterste best om de voorwaarden voor het gebruik van beeldmateriaal van derden schriftelijk overeen te komen met alle rechthebbenden. Mocht het zo zijn dat u als rechthebbende(n) alsnog niet benaderd bent, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de Algemene Rekenkamer.