Maatschappelijk verantwoord opereren

Wij willen bijdragen aan een duurzame samenleving. Dit betekent dat we zowel een goede werkgever willen zijn, met een verantwoorde bedrijfsvoering, maar ook met anderen willen meedenken over duurzame ontwikkeling. We noemen dit maatschappelijk verantwoord opereren (MVO).

Milieudoelstellingen

We hebben onszelf meetbare doelen gesteld die we regelmatig evalueren en bijsturen. Zo is het inkoopbeleid aangepast om maatschappelijk verantwoorde inkoop te regelen. En we scheiden ons afval.

Ambities

Gebied   Reductie IJkpunt  Streefdatum 
Vliegkilometers  30% 2013 2017
Papierverbruik  60% 2012 2018

Energiebesparing

 20% 2009 2019

Vermindering CO2-uitstoot

 8%

2011 2019

Sociale doelstellingen

De Algemene Rekenkamer doet het goed of zeer goed op de meeste sociale doelen. Dit geldt voor gezond personeel, opleidingen, stageplekken en genderdiversiteit aan de top. In 2023 moeten wij voldoen aan het vereiste dat 3% van de fte’s bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste medewerkers zijn in 2016 begonnen volgens ons plan van aanpak.

Internationale activiteiten

De VN heeft de internationale rekenkamergemeenschap uitgenodigd een rol te spelen bij het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Een van de instrumenten die we mede hebben ontwikkeld is een aanpak waarmee rekenkamers beoordelen in hoeverre de regeringen van hun land zich nu al voorbereiden om de komende jaren hun ontwikkelingsdoelen te realiseren. Wij hebben onze aanpak gepresenteerd ter inspiratie voor rekenkamers wereldwijd en dragen deze methode verder uit in onze internationale samenwerkingsprojecten met andere nationale rekenkamers.

Nationaal

Wij rapporteren en beoordelen of de rijksoverheid in Nederland erin slaagt om de nationale duurzame ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken.