Vacature ervaren onderzoeker / bedrijfseconoom / bedrijfskundige

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar een ervaren en inspirerende onderzoeker met als achtergrond een universitaire studie bedrijfseconomie, bedrijfskunde of een vergelijkbare studie. De beoogde onderzoeker is betrokken bij het openbaar bestuur heeft meerjarige ervaring op verschillende plekken en in verschillende rollen met het uitvoeren van onderzoek in teamverband.

Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Onze wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk. Hierover rapporteren wij één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (de derde woensdag in mei). Op basis van ons oordeel kan het parlement besluiten of het decharge verleent aan het kabinet. Daarnaast rapporteren we afzonderlijke onderzoeken aan het parlement zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij zijn een onderzoeksorganisatie, waarbij innovaties, het toepassen van nieuwe methoden en technieken en de communicatie bij ons centraal staan. Hieraan geven we gestalte door onze eigen medewerkers te laten groeien in inhoud en functie, door op flexibele basis nieuwe kennis binnen te halen en talenten vroegtijdig aan ons te binden. Dit is verankerd in onze HR-strategie en onze meerjarige personeelsplanning.

Wat ga je doen?

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar onderwerpen met een grote impact op het functioneren en presteren van het Rijk. Een aantal van de onderzoeken waaraan je meewerkt heeft betrekking op taken van de rijksoverheid die op afstand van het kernministerie worden uitgevoerd door uitvoeringsorganisaties. De betreffende minister moet zicht hebben op de uitvoering van beleid en bereikte resultaten. Het is daarbij telkens zoeken naar een juiste balans: tussen beleidsruimte en zelfstandigheid en goede afspraken over informatievoorziening aan de minister. de onderzoeken waaraan je meewerkt zet jij je kennis en kunde op vakbekwame wijze in bij het zoeken naar een juiste benadering van dit soort vraagstukken.

Binnen onze onderzoeksdirectie van circa 25 mensen richten de onderzoeken zich op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en op rijksbrede onderzoekthema’s zoals ICT, personeel en vastgoed. Met jouw expertise lever jij een bijdrage aan dit onderzoek, als lid van een multidisciplinair team, met oog voor kwaliteit maar ook met een antenne voor de politieke en bestuurlijke gevoeligheid van de materie.

Wie zoeken we?

  • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding bedrijfseconomie, bedrijfskunde of daarmee vergelijkbaar.
  • Je beschikt over meerjarige relevante werkervaring op verschillende plekken en in verschillende rollen met het uitvoeren van onderzoek in teamverband.
  • Je beschikt over kennis van de werking van het openbaar bestuur, je bent maatschappelijk betrokken en goed op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen de overheid op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aanpalende terreinen zoals ICT, vastgoed en personeel.
  • Je bent politiek sensitief, je weet waar de toegevoegde waarde van de Algemene Rekenkamer voor de buitenwereld ligt en hebt een palet aan communicatievaardigheden om de boodschap van de Algemene Rekenkamer over het voetlicht te brengen waarmee je de buitenwereld in beweging weet te krijgen.
  • Je draagt bij aan een positieve werksfeer, weet collega’s te inspireren en te coachen en je bent goed in staat je kennis te delen.
  • Je bent analytisch sterk en kunt snel tot de essentie doordringen. Je beschikt over een goede schrijfvaardigheid en je drukt je mondeling helder en bondig uit.

Salaris

 Salarisniveau

 schaal 12

 Maandsalaris

 minimaal € 3.667,39 / maximaal € 5.450,88 bruto per maand

 Dienstverband

 vaste aanstelling

 Minimum aantal uren per week

 36

 Maximum aantal uren per week

 36

Claudia Noort-Verhoeff

Claudia Noort- Verhoeff, onderzoeker

“Ik vind de Algemene Rekenkamer een mooie organisatie omdat wij met z’n allen bezig zijn het functioneren van de overheid te verbeteren. We mogen vanwege onze bijzondere bevoegdheden ook alles weten van de overheid. Daardoor is het mogelijk om alles heel precies uit te zoeken. Het mooiste daarbij vind ik dat je in de praktijk onderzoekt hoe het in opzet is bedacht. De afgelopen jaren heb ik veel praktisch onderzoek mogen doen naar het vastgoed van de overheid. Bij de centrale overheid, bijvoorbeeld bij Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf. En ook bij instellingen die wat verder van de centrale overheid staan, zoals universiteiten, het zorgvastgoed en de Nationale Politie. Rijksbreed onderzoek waarbij zowel financiële als maatschappelijke doelen en afwegingen heel belangrijk zijn, en waarbij voor sommige organisaties geldt dat we vervolgonderzoek hebben gedaan. Naast onderzoek hebben we – in binnen- en buitenland – gepresenteerd op congressen, artikelen gepubliceerd en masterclasses gegeven. Vanwege die reeks van onderzoeken hebben we niet alleen expertise binnen de organisatie, maar ook een flink extern netwerk kunnen opbouwen, goede contacten met de buitenwereld.

Patrick Antenbrink

Patrick Antenbrink, onderzoeker

“We willen dat de boodschap van ons onderzoek impact heeft. Goede onderzoekers hebben daarom een gezonde nieuwsgierigheid naar de achtergronden en gevolgen van beleid. Als we onderzoek doen naar cybersecurity van de waterkering dan testen we ter plaatse of de sluizen goed beveiligd zijn, onderzoeken we het inburgeringsbeleid dan zoeken we de doelgroep, de inburgeraars op. Door zo de praktijk in te gaan kun je beleid bij wijze van spreken een gezicht geven. En inzichtelijk maken wat beleid in de praktijk teweeg brengt.”

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris kun je rekenen op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. De rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei, loopbaanontwikkeling en mobiliteit en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidingsprogramma’s volgen. Deelname aan internationale projecten, zowel binnen als buiten Europa, geeft het werk bij de Algemene Rekenkamer een extra dimensie.

Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Reageren

Heb jij interesse om als bedrijfseconoom of bedrijfskundige je kennis en vaardigheden in te zetten voor het onderzoek van de Algemene Rekenkamer en zo bij te dragen aan het beter functioneren van de rijksoverheid? Bekijk dan voor meer informatie het functieprofiel. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mark Smolenaars, directeur (06-11925003) of met José Brands, personeelsadviseur (06-20249339).

Je kunt je sollicitatie tot vrijdag 21 december digitaal indienen bij werving@rekenkamer.nl, onder vermelding van vacaturenummer 18-38A.