Vacature onderzoeker/auditor (RA/RE)

De Algemene Rekenkamer heeft plaats voor een onderzoeker/accountant (RA/RE) die een betekenisvolle bijdrage wil leveren aan het onderzoek naar de departementale jaarverslagen. Wij zoeken een medewerker die ervaring en affiniteit heeft met audit in de publieke sector en die met zijn kennis en kunde wil bijdragen aan het verbeteren van het openbaar bestuur.

Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Onze wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk. Hierover rapporteren wij één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (de derde woensdag in mei). Op basis van ons oordeel kan het parlement besluiten of het decharge verleent aan het kabinet. Daarnaast rapporteren we afzonderlijke onderzoeken aan het parlement, zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij zijn een onderzoeksorganisatie. Innovaties, het toepassen van nieuwe methoden en technieken en de communicatie staan bij ons centraal. Hieraan geven we gestalte door onze eigen medewerkers te laten groeien in inhoud en functie, door op flexibele basis nieuwe kennis binnen te halen en talenten vroegtijdig aan ons te binden. Dit is verankerd in onze HR-strategie en onze meerjarige personeelsplanning.

Onderwerpen

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar onderwerpen met een grote impact op het functioneren en presteren van het Rijk. We doen bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar verbeteringen in verantwoording, ICT en vastgoedbeheer.

Opmaat naar geïntegreerd verantwoorden: We signaleren een aantal ontwikkelingen die perspectief bieden voor een waardevollere verantwoording. Die ontwikkelingen hebben te maken met bijvoorbeeld inzicht in de kosten, meer en betere beleidsevaluatie, rapportages over brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen. De integratie van deze perspectieven met de bestaande praktijk kan leiden tot een rijkere, eigentijdse verantwoording.

ICT: Goed werkende ICT is een essentieel onderdeel van het functioneren van de rijksoverheid. Wanneer er gebreken zijn in het gebruik, het beheer en de toepassing van ICT kunnen er veiligheidsrisico’s ontstaan en/of de uitvoering van het beleid kan erdoor worden belemmerd.

Vastgoedbeheer: Zowel in de bouwkosten als in de onderhoudskosten van de honderden overheidsgebouwen (kantoorpanden, gevangenissen, musea, kazernes en dergelijke) gaan enorme bedragen om. Ze betreffen bovendien langlopende trajecten waarin kleine afwijkingen op korte termijn grote financiële gevolgen kunnen hebben op de lange termijn. Daarnaast is een goed  strategisch vastgoedbeheer nodig om als overheid de taken te kunnen blijven uitvoeren.

Wat ga je doen?

Als onderzoeker/auditor voer je controlewerkzaamheden uit op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk zoals deze staan vermeld in de rijksbegroting- en verantwoording. Je toetst daarbij of de uitgaven en ontvangsten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook ga je na of de ministeries zorgen voor een goed beheer van de departementale organisatie en voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Je verricht deze werkzaamheden als lid van ons Financial Auditteam, dat bestaat uit ongeveer 25 financial en IT auditors. Daarnaast zet je je financial audit expertise ook in brede zin binnen de Algemene Rekenkamer in. Zo werk je samen met collega’s op andere expertisegebieden in onderzoeken die de Algemene Rekenkamer uitvoert, werk je mee aan de verbetering van het controleproces en lever je bijdragen aan presentaties, discussies en workshops, die de doelstellingen van de Algemene Rekenkamer ondersteunen.

Wie zoeken we?

  • Je hebt een (nagenoeg) afgeronde opleiding tot registeraccountant en/of IT-auditor en hebt ervaring met audits binnen de rijksoverheid.
  • Je bent in staat doelgericht essentiële informatie te verzamelen, te analyseren en daarover te rapporteren.
  • Je hebt een brede belangstelling, kunt over de grenzen van je vakgebied heen kijken en werkt graag in teamverband; ervaring met aansturing van teams geldt als een pre.
  • Je bent stressbestendig en bereid om met name in de drukste periode (januari tot en met april) een tandje bij te zetten.
  • Je bent gewend om met de nodige tact om te gaan met collega’s en met medewerkers van organisaties waar je onderzoek doet.
  • Affiniteit met data-analyse, review van interne auditwerkzaamheden dan wel IT-audit kennis geldt als een belangrijke pre.

De competenties waaraan je dient te voldoen zijn onder meer: actief luisteren, omgevingsbewustzijn, netwerkvaardigheid, schrijfvaardigheid, conceptuele flexibiliteit, overtuigingskracht, oordeelsvorming en samenwerken.

Salaris
Salarisniveua schaal 12
Maandsalaris minimum € 3.667,39/maximum € 5.450,88
Dienstverband vast
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris kun je rekenen op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. De rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei, mobiliteit en loopbaanontwikkeling, zowel intern als extern en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidingsprogramma’s volgen. Deelname aan internationale projecten, zowel binnen als buiten Europa, geeft het werk bij de Algemene Rekenkamer een extra dimensie.

Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Reageren

Heb jij interesse om je kennis en vaardigheden in te zetten als accountant/auditor bij de Algemene Rekenkamer en zo bij te dragen aan het beter functioneren van de rijksoverheid? Bekijk dan voor meer informatie het functieprofiel. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ton Kok, onderzoeker Financial Auditteam (06-11925032), Bas Wakkerman, directeur (06-22527908) of met José Brands, personeelsadviseur (06-20249339).

Je kunt tot en met donderdag 15 maart 2019 je sollicitatie digitaal indienen bij werving@rekenkamer.nl , met vermelding van vacaturenummer 19-06A.

Meer informatie

Werken bij de Algemene Rekenkamer