Accountant

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar accountants met passie voor de publieke sector. Ben jij nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en gevoel voor onderzoek en cijfers? En ben je vergevorderd met de opleiding tot RA of afgestudeerd? Dan zijn we naar jou op zoek en ben je welkom in ons team! 

Wat ga je doen?

Als accountant voer je controlewerkzaamheden uit op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk zoals deze staan vermeld in de rijksbegroting- en verantwoording. Je toetst daarbij of de uitgaven en ontvangsten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook ga je na of de ministeries zorgen voor een goed beheer van de departementale organisatie en voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Je verricht deze werkzaamheden als lid van ons Financial Auditteam, dat bestaat uit ongeveer 25 financial en IT auditors. Daarnaast zet je je financial audit expertise ook in brede zin binnen de Algemene Rekenkamer in. Zo werk je samen met collega’s op andere expertisegebieden in onderzoeken die de Algemene Rekenkamer uitvoert, werk je mee aan de verbetering van het controleproces en lever je bijdragen aan presentaties, discussies en workshops, die de doelstellingen van de Algemene Rekenkamer ondersteunen.

Bij de onderzoekswerkzaamheden die je verricht zet je je kennis en kunde op vakbekwame wijze in aan de hand van vernieuwende ideeën, met oog voor kwaliteit en met betrokkenheid bij het openbaar bestuur, maar ook met een antenne voor actuele ontwikkelingen en de politieke gevoeligheid van de materie. 

Over de Algemene Rekenkamer

Wij onderzoeken of de Rijksoverheid zinnig, zuinig en zorgvuldig omgaat met publiek geld. Het is onze wettelijke taak de inkomsten en uitgaven van het Rijk te controleren. Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, rapporteren we aan het parlement wat onze bevindingen zijn. Op basis van ons oordeel kan het parlement dan besluiten of het kabinet groen licht krijgt. Daarnaast brengen we rapporten uit over onderzoeken naar beleid van ministers. Zo helpen we Kamerleden te bepalen of dat beleid werkt.

 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman

Wat vinden wij belangrijk?

Wij zijn een onderzoeksorganisatie. Innovaties, het toepassen van nieuwe methoden en technieken zoals data-analyse en de communicatie daarover staan bij ons dan ook centraal. Hieraan geven we gestalte door onze eigen medewerkers te laten groeien in inhoud en functie, door op flexibele basis nieuwe kennis binnen te halen en talenten vroegtijdig aan ons te binden. Dit is verankerd in onze HR-strategie en onze meerjarige personeelsplanning.

Onderwerpen

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar een grote verscheidenheid aan onderwerpen die impact hebben op het functioneren en presteren van het Rijk. Als accountant voer je controle-werkzaamheden uit bij uiteenlopende onderdelen van de rijksoverheid. Je beoordeelt of de financiële transacties van ministeries en overheidsorganisaties in overeen¬stemming zijn met de uitgaven en ontvangsten van het Rijk zoals deze staan vermeld in de rijks¬verantwoording. 

Wie zoeken we?

 • Je hebt een (nagenoeg) afgeronde opleiding tot registeraccountant en hebt ervaring met audits binnen de rijksoverheid.
 • Je hebt de ambitie om mee te werken aan audits op het terrein van IT, bedrijfsvoering en financiën.
 • Je hebt kennis van de werking van het openbaar bestuur en van overheidsfinanciën of je wilt je daarin verdiepen.
 • Je bent maatschappelijk betrokken, breed geïnteresseerd en goed op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in ons vakgebied. 
 • Je bent politiek sensitief, gedreven en je weet waar de toegevoegde waarde van de Algemene Rekenkamer voor de buitenwereld ligt.
 • Je bent analytisch sterk en kunt snel tot de essentie doordringen. Je beschikt over een goede schrijfvaardigheid en je drukt je mondeling helder en bondig uit.
 • Je bent gewend om met de nodige tact om te gaan met collega’s en met medewerkers van organisaties waar je onderzoek doet.
 • Affiniteit met data-analyse, review van interne auditwerkzaamheden dan wel IT-audit kennis geldt als een belangrijke pre.

Over de cultuur bij de Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden.

Salaris
Salarisniveau Schaal 12 en 13
Maandsalaris Minimaal € 3.842,26 – maximaal € 6.419,14
Dienstverband Vast
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris kun je rekenen op een individueel keuzebudget (IKB) van 16,78%. Daarmee kun je een deel van je salaris flexibel inzetten. De rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidingsprogramma’s volgen. Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Daarnaast verzorgen wij een intensief introductietraject en een interne leerkring met andere nieuwe collega’s. De leerkring zal gedurende het eerste jaar na indiensttreding meerdere dagen bijeenkomen om jouw kennis over de Algemene Rekenkamer te vergroten en wordt gegeven door meer ervaren collega’s. Hiermee bouw je ook snel een eigen netwerk binnen onze organisatie op.

Informatie

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je terecht bij Miranda Pirkovski, directeur (06-11925133) of bij Corné Ros, projectleider (06-52810481. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met onze personeelsadviseur Cindy van Straalen (06-27896925).

Solliciteren?

Mail je motivatie en cv naar werving@rekenkamer.nl. Vermeld hierbij het vacaturenummer 22-A. 
Een toets aan de hand van een casus kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.