Accountant

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar accountants met passie voor de publieke sector. Ben jij  nieuwsgierig, maatschappe­lijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en gevoel voor onderzoek en cijfers? En ben je vergevorderd met de opleiding tot RA of afgestudeerd? Dan zijn we naar jou op zoek en ben je welkom in ons team!

Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Onze wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk. Hierover rapporteren wij aan het parlement op Verantwoordingsdag (de derde woensdag in mei). Op basis van ons oordeel kan het parlement besluiten of het decharge verleent aan het kabinet. Daarnaast rapporteren we afzonderlijke onderzoeken aan het parlement zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij zijn een onderzoeksorganisatie. Innovaties, het toepassen van nieuwe methoden en technieken zoals data-analyse  en de communicatie daarover staan bij ons dan ook centraal. Hieraan geven we gestalte door onze eigen medewerkers te laten groeien in inhoud en functie, door op flexibele basis nieuwe kennis binnen te halen en talenten vroegtijdig aan ons te binden. Dit is verankerd in onze HR-strategie en onze meerjarige personeelsplanning.

 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman

Onderwerpen

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar een grote verscheidenheid aan onderwerpen die impact hebben op het functioneren en presteren van het Rijk. Als accountant voer je controle­werkzaamheden uit bij uiteenlopende onderdelen van de rijksoverheid.  Je beoordeelt of de financiële transacties van ministeries en overheidsorganisaties in overeen­stemming zijn met de uitgaven en ontvangsten van het Rijk zoals deze staan vermeld in de rijks­verantwoording.

Wat ga je doen?

Als accountant voer je controlewerkzaamheden uit op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk zoals deze staan vermeld in de rijksbegroting- en verantwoording. Je toetst daarbij of de uitgaven en ontvangsten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook ga je na of de ministeries zorgen voor een goed beheer van de departementale organisatie en voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Je verricht deze werkzaamheden als lid van ons Financial Auditteam, dat bestaat uit ongeveer 25 financial en IT auditors. Daarnaast zet je je financial audit expertise ook in brede zin binnen de Algemene Rekenkamer in. Zo werk je samen met collega’s op andere expertisegebieden in onderzoeken die de Algemene Rekenkamer uitvoert, werk je mee aan de verbetering van het controleproces en lever je bijdragen aan presentaties, discussies en workshops, die de doelstellingen van de Algemene Rekenkamer ondersteunen.

Bij de onderzoekswerkzaamheden die je verricht zet je je kennis en kunde op vakbekwame wijze in aan de hand van vernieuwende ideeën, met oog voor kwaliteit en met betrokkenheid bij het openbaar bestuur, maar ook met een antenne voor actuele ontwikkelingen en de politieke gevoeligheid van de materie.

Wie zoeken we?

 • Je hebt een (nagenoeg) afgeronde opleiding tot registeraccountant en hebt ervaring met audits binnen de rijksoverheid.
 • Je hebt de ambitie om mee te werken aan audits op het terrein van IT, bedrijfsvoering en financiën.
 • Je hebt kennis van de werking van het openbaar bestuur en van overheidsfinanciën of je wilt je daarin verdiepen.
 • Je bent maatschappelijk betrokken, breed geïnteresseerd en goed op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in ons vakgebied.
 • Je bent politiek sensitief, gedreven en je weet waar de toegevoegde waarde van de Algemene Rekenkamer voor de buitenwereld ligt.
 • Je bent analytisch sterk en kunt snel tot de essentie doordringen. Je beschikt over een goede schrijfvaardigheid en je drukt je mondeling helder en bondig uit.
 • Je bent gewend om met de nodige tact om te gaan met collega’s en met medewerkers van organisaties waar je onderzoek doet.
 • Affiniteit met data-analyse, review van interne auditwerkzaamheden dan wel IT-audit kennis geldt als een belangrijke pre.
Salaris
Salarisniveau Schaal 12 en 13
Maandsalaris Minimaal € 3.842 – maximaal € 6.419
Dienstverband Vast
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris kun je rekenen op een individueel keuzebudget (IKB) van 16,78%. Daarmee kun je een deel van je salaris flexibel inzetten. De rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidings­programma’s volgen. Deelname aan internationale projecten, zowel binnen als buiten Europa, geeft het werk bij de Algemene Rekenkamer een extra dimensie.

Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Reageren

Heb jij interesse om je kennis en vaardigheden in te zetten voor het onderzoek van de Algemene Rekenkamer en zo bij te dragen aan het beter functioneren van de rijksoverheid? Bekijk voor meer informatie onze website of neem contact op met Bas Wakkerman, directeur (06-22527908), Corné Ros, projectleider (06-52810481) of Cindy van Straalen, personeelsadviseur (06-27896925).

Je kunt je sollicitatie digitaal indienen bij werving@rekenkamer.nl onder vermelding van het vacaturenummer 21-C.