Stafjurist

De Algemene Rekenkamer zoekt voor de Groep Bestuur, Communicatie en Internationaal – BCI een enthousiaste stafjurist, met affiniteit met privaatrechtelijke vraagstukken. 

Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat, dat onafhankelijk van regering en parlement onderzoekt of de rijksoverheid het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig int en besteedt. De taak en bevoegdheid om dit te doen is in de Grondwet en Comptabiliteitswet 2016 verankerd. Wij vellen oordelen over het beleid van de regering, maar onthouden ons van een politiek oordeel. Wij dragen feiten aan en doen aanbevelingen. Daarmee voeden wij het parlementaire en publieke debat en dragen wij bij aan onderbouwde meningsvorming. De Algemene Rekenkamer bestaat uit een stafdirectie en zes onderzoeksdirecties. 

 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman

Over het team

Je komt te werken binnen het team Bestuur; een team in ontwikkeling zowel qua collega’s alsook qua taakinvulling en uitvoering. Team Bestuur zorgt in nauw overleg met college en MT voor het uitvoeren van de strategie van de Algemene Rekenkamer, de interne besluitvorming en draagt bij aan de externe oriëntatie van onze organisatie. Het team ondersteunt en adviseert de top van de Algemene Rekenkamer (college, secretaris en MT) bij beleidsmatige, juridische en bestuurlijke aangelegenheden (bestuursadvisering). 

De juristen binnen team Bestuur hebben een ruim en flexibel takenpakket. Naast bestuursadvisering werken zij voor andere stafteams (Informatie & Organisatie en Mensen, Middelen en Ondersteuning) en de onderzoeksdirecties.

Alle juristen (4 personen binnen team Bestuur) werken nauw samen en hebben naast gemeenschappelijke werkzaamheden ook ieder hun eigen taken. Van belang in het werk voor de juristen, is dat ze oog hebben voor de unieke, onafhankelijke positie van de Algemene Rekenkamer. 

Over de cultuur bij de Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. 

Wat ga je doen?

In jouw werk ligt de nadruk op het adviseren over en toetsen van een breed scala aan vraagstukken, met name op het gebied van bedrijfsvoering en privaatrecht. Je werkt daarbij voor de bestuurlijke en ambtelijke top van de organisatie, voor de stafafdelingen en voor de onderzoeksdirecties. Je werk is hierdoor heel divers: het varieert van het beoordelen van (inkoop)contracten, het beantwoorden van vragen over intellectueel eigendom, het adviseren over de aanstaande verhuizing/renovatie van de Algemene Rekenkamer tot het beantwoorden van vragen van onderzoekers over duiding van wet- en regelgeving. Je combineert dit werk met advisering over privacyvraagstukken, bijvoorbeeld over toegang tot informatie en dataminimalisatie. Je vervult daarbij de rol van plaatsvervangend FG. Daarnaast help je mee bij de implementatie van de Wet open overheid (Woo).

Omdat we werken met een klein team, ben je ook bereid om (advies)vragen over te nemen van je collega-juristen, bijvoorbeeld over ambtelijke nevenfuncties of de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer (institutionele vraagstukken). Je schrikt hier niet voor terug en je kunt je snel inwerken in de materie die je krijgt voorgelegd.

Afhankelijk van jouw interesses, bestaat er de mogelijkheid om (op termijn) jouw juridische kennis in te zetten in onderzoeksprojecten van de Algemene Rekenkamer.

Bij de werkzaamheden kun je denken aan:
1.    Juridische advisering met betrekking tot:

 • privaatrechtelijke onderwerpen zoals contracten, aansprakelijkheid en auteursrecht
 • bedrijfsvoeringsvraagstukken
 • privacy (AVG)
 • Woo
 • interne regelingen/handreikingen AR
 • nevenfuncties van ambtenaren, integriteitsregelingen
 • algemeen bestuursrecht (mandaten, subsidies e.d.).

2.    Achtervang voor de Functionaris gegevensbescherming.
3.    Institutionele advisering van het college bijvoorbeeld over nevenfuncties en de Comptabiliteitswet 2016.
4.    Opstellen van (beleids-)notities en overige correspondentie.
5.    Deelnemen aan in- en externe overleggroepen bij zowel ministeries als bij de Hoge Colleges van Staat.

Wie zoeken we?

Wij zoeken een fijne collega met een afgeronde opleiding WO Rechten (privaat- en/of bestuursrecht). Je hebt een aantal jaar ervaring, liefst bij de rijksoverheid. Ervaring met privacyvraagstukken is een pre. Je hebt een flexibele houding en bent in staat breder te kijken dan je eigen vakgebied. Je staat voor je mening en legt daarmee het nodige gewicht in de schaal. Daarbij beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en werk je graag samen.

Competenties

De competenties behorende bij deze functie zijn: organisatie- en bestuurssensitiviteit, adviesvaardigheid, overtuigingskracht, standvastigheid, zelfstandigheid, nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen, resultaat- en oplossingsgerichtheid en samenwerken.

Salaris
Functiebenaming Adviseur BCI
Salarisniveau Schaal 12 (of schaal 11 bij een minder ervaren kandidaat)
Maandsalaris Minimaal € 3.344,91 tot maximaal € 5.825,02 bruto per maand
Dienstverband Vast contract
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Inschaling zal worden gedaan op basis van ervaring en takenpakket, hierbij houden we rekening met werkervaring, ontwikkelmogelijkheden en interesses van de kandidaten. Het is mogelijk om 32 uur te werken.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris kun je rekenen op een individueel keuzebudget (IKB) van 16,78%. Daarmee kun je een deel van je salaris flexibel inzetten. De rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidingsprogramma’s volgen. Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Daarnaast verzorgen wij een intensief introductietraject en een interne leerkring met andere nieuwe collega’s. De leerkring zal gedurende het eerste jaar na indiensttreding meerdere dagen bijeenkomen om jouw kennis over de Algemene Rekenkamer te vergroten en wordt gegeven door meer ervaren collega’s. Hiermee bouw je ook snel een eigen netwerk binnen onze organisatie op.

Overige informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Arjen Konijnenberg, manager BCI (06-46198251) of Cindy van Straalen, personeelsadviseur (06-27896925).

Reageren

Je sollicitatiebrief met cv en onder vermelding van het vacaturenummer 21-35A kun je sturen naar werving@rekenkamer.nl tot 1 juni 2022. 
Een toets aan de hand van een casus kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.