Servicedesk medewerker IT

Voor de afdeling Facilitaire Zaken zijn wij op zoek naar een enthousiaste servicedesk medewerker IT die zich met name bezighoudt met de behandeling van meldingen op ICT gebied en die waar nodig doorzet naar de uitvoerende organisatie, leverancier of afdeling (2e of 3e lijn). 

Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een hoog college van staat, dat onafhankelijk van regering en parlement onderzoekt of de rijksoverheid het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig int en besteedt. Wij houden wetten tegen het licht en beoordelen of die werken zoals was bedoeld. De bevoegdheid om dit te doen is in de wet verankerd. Wij vellen oordelen over het beleid van de regering, maar onthouden ons van een politiek oordeel. Wij dragen feiten aan en doen aanbevelingen. Daarmee voeden wij het parlementaire en publieke debat en dragen wij bij aan onderbouwde meningsvorming.

De verschillende onderzoek directies worden ondersteund door een gedeelde stafdirectie, de service- en helpdesk maken onderdeel uit van de groep Informatievoorziening en Organisatie die zorg draagt voor de facilitaire dienstverlening en informatievoorziening.

 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman

Werkzaamheden

 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor de gebruikers en indien mogelijk het geven van directe online ondersteuning.
 • Ontvangt binnenkomende meldingen bij het gebruik van de systemen en verschillende applicaties en legt deze vast.
 • Traceert de oorzaak van de incidenten/ storingen en geeft mogelijke oplossingen om herhaling te voorkomen.
 • Lost incidenten op en schakelt zo nodig een specialist op het gebied van de techniek en/of applicaties in.
 • Signaleert veel voorkomende incidenten en brengt deze ter sprake bij specialisten ten behoeve van structurele verbeteringen.
 • Bewaakt de voortgang van de afhandeling van de meldingen en informeert de betrokken gebruikers ten aanzien van de voortgang van de afhandeling van de meldingen.
 • Informeert gebruikers inzake wijzigingen etc. via digitale en analoge communicatie.
 • Stelt overzichten op met betrekking tot binnengekomen meldingen.
 • Meldt de afhandeling van verzoeken en meldingen aan de betrokken medewerker/manager.
 • Signaleert trends in de vraagstelling/vraagpatronen en doet voorstellen voor aanpassing van de dienstverlening.
 • Doet voorstellen voor standaardisering van veel voorkomende vragen en van verbetering van de communicatie met de gebruikers.
 • Geeft apparatuur e.d. uit en houdt daarvan een registratie bij.
 • Stelt bruikleenovereenkomsten op. 

Speelruimte

 • De Servicedeskmedewerker voert de regie over van de juiste en tijdige behandeling van vragen op het gebied van de automatisering. Hierbij sta je in nauw contact met de collega’s van de ICT-Backoffice.
 • De Servicedeskmedewerker neemt beslissingen bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening houdend met de daarbij geldende regels en afspraken en stemt zo nodig af met collega’s of leidinggevende. 

Contacten

 • Met medewerkers en management van de Algemene Rekenkamer over de aanname, behandeling en voortgang van vragen, klachten, verzoeken etc. op ICT-gebied om informatie uit te wisselen en af te stemmen.
 • Met vertegenwoordigers en medewerkers van leveranciers en instanties over de afhandeling van klachten, werkzaamheden en onderhoud om informatie uit te wisselen en de gewenste dienstverlening af te stemmen. 

Kennis en vaardigheden

 • MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur MBO Medewerker Beheer ICT, niveau 3 of vergelijkbaar.
 • Vaardigheid in het als eerstelijns aanspreekpunt behandelen van vraagstukken/ problemen ten aanzien van de ICT, het (binnen gestelde kaders) oplossen van knelpunten en zo nodig doorschakelen naar relevante personen.
 • Recente ervaring met en vaardigheid in het gebruik van geautomatiseerde systemen en toepassingen, bij voorkeur kennis van Windows 10/2012/2016/2019, Active Directory(AD), Citrix, VMWare.
 • Communicatieve vaardigheden. 

Competenties

 • Resultaatgerichtheid.
 • Klantgerichtheid.
 • Flexibiliteit.
 • Samenwerken.
 • Voortgangscontrole.
 • Plannen en organiseren.
 • Leervermogen.

‘Never a dull moment’

“ Het werken bij de Servicedesk is enorm divers: ”never a dull moment”.  Hier komen alle 1e lijn vragen op het gebied van Facilitair en IT binnen. Hiernaast zijn we binnen onze organisatie volop in beweging. Zo bereiden we ons voor op de nieuwe huisvesting en leren we omgaan met het Duurzaam Hybride Werken. We zijn een leuk team die wel van wat uitdaging houdt. Kom jij ons team versterken?” 

Over de cultuur bij de Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. 

Wat bieden wij

Salaris
Salarisniveau Schaal 7
Maandsalaris Minimum € 2.422,62 / maximaal € 3.157,60 bruto per maand
Dienstverband Jaarcontract met daarna uitzicht op een vast dienstverband
Aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. 

Daarnaast verzorgen wij een intensief introductietraject en een interne leerkring met andere nieuwe collega’s. De leerkring zal gedurende het eerste jaar na indiensttreding meerdere dagen bijeenkomen om jouw kennis over de Algemene Rekenkamer te vergroten en wordt gegeven door meer ervaren collega’s. Hiermee bouw je ook snel een eigen netwerk binnen onze organisatie op.

Informatie

Nader informatie kun je inwinnen bij Rogier Koppen, coördinator Facilitaire Zaken ( 06-11480035). Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Cindy van Straalen  (06-27896925).

Sollicitatiewijze

Als jij je herkent in dit profiel dan nodigen we je van harte uit om je reactie kenbaar te maken door je CV en sollicitatiebrief met vermelding van vacaturenummer 21-47A uiterlijk 8 december 2021 te sturen naar werving@rekenkamer.nl