Senior adviseur Internationaal

De Algemene Rekenkamer zoekt voor de Groep Bestuur, Communicatie en Internationaal (BCI) een ervaren senior adviseur Internationaal, schaal 12 voor 36 uur per week.

Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een hoog college van staat, dat onafhankelijk van regering en parlement onderzoekt of de rijksoverheid het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig int en besteedt. Wij houden wetten tegen het licht en beoordelen of die werken zoals was bedoeld. De bevoegdheid om dit te doen is in de wet verankerd. Wij vellen oordelen over het beleid van de regering, maar onthouden ons van een politiek oordeel. Wij dragen feiten aan en doen aanbevelingen. Daarmee voeden wij het parlementaire en publieke debat en dragen wij bij aan onderbouwde meningsvorming.

Onze unieke en onafhankelijke positie in het Nederlandse staatsbestel is een belangrijke reden voor onze stevige verbinding met de internationale wereld van Rekenkamers over de hele wereld. Deze zijn verenigd in INTOSAI; de wereldkoepel van Rekenkamers. Gezamenlijk worden daar internationale standaarden voor rekenkamers ontwikkeld en vastgesteld. De Algemene Rekenkamer is een actieve en betrokken partner binnen INTOSAI en ook binnen het Europese netwerk (EUROSAI). Daarnaast hebben wij intensieve relaties met de andere rekenkamers binnen het Koninkrijk der Nederlanden. We voeren ook regelmatig onderzoeken uit, in samenwerking met andere nationale rekenkamers (joint audits) en dragen, op basis van gelijkwaardigheid, bij aan de ontwikkeling van nationale rekenkamers in andere landen (capacity building). Ook buiten de rekenkamer gemeenschap wisselen wij steeds vaker kennis en informatie uit, denk aan organisaties als de OESO, het IMF, de Wereldbank en internationale NGO’s.

Jij kunt, als senior adviseur Internationaal, bijdragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het buitenlandbeleid van de Algemene Rekenkamer. Hierbij zijn de strategie ‘Vertrouwen in verantwoording’ en het daarvan afgeleide buitenlandbeleid leidend. Jij weet de nationale en internationale ambities stevig met elkaar te verbinden en ziet altijd kansen en mogelijkheden om samen met de collega’s van Bestuur, Communicatie en de onderzoekers meerwaarde in deze verbinding te realiseren. 
 

 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman

Over het team

De adviseur Internationaal komt te werken in een dynamische internationale omgeving met een betrokken, divers en enthousiast team, waarin het plezierig samenwerken is. Het team Internationaal is onderdeel van groep BCI binnen de stafdirectie en zorgt in nauw overleg met college en MT voor het opstellen, de uitvoering en de monitoring van het internationale beleid van de Algemene Rekenkamer. 

Het team adviseert en ondersteunt het College en de organisatie bij de invulling van internationale lidmaatschappen en relaties. Zij ondersteunt de onderzoekdirecties bij contacten met rekenkamers en relevante internationale organisaties in het buitenland en bij het opzetten van gezamenlijke onderzoeksactiviteiten. Het team initieert en geeft uitvoering aan institutionele samenwerkingsprojecten ter versterking van rekenkamers in het buitenland in lijn met het buitenlandbeleid. Meer informatie over internationale samenwerking.
 

Over de cultuur bij de Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. 

Werkzaamheden

Het accent van de werkzaamheden bij deze functie ligt op de internationale kennisuitwisseling, (onderzoeks)samenwerkingen en het in verschillende internationale gremia vertegenwoordigen van de Algemene Rekenkamer. Afhankelijk van de deskundigheid en ervaring van de kandidaat is een bijdrage aan samenwerkingsprojecten ook mogelijk. 

Het takenpakket is zeer afwisselend. Werkzaamheden in de functie zijn o.a.:

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van college en MT;
 • bijdragen aan de ontwikkeling, uitvoering en het uitventen van het internationale beleid van de Algemene Rekenkamer;
 • analyseren van en inspelen op politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en onderhouden van relevante externe contacten op het internationale werkterrein; 
 • onderhouden en uitbouwen van ons netwerk met relevante internationale organisaties, internationale financiële instellingen en niet-gouvernementele organisaties;
 • bevorderen en zichtbaar maken van de wederzijdse inhoudelijke verbinding tussen het onderzoek en andere onderdelen van de staf en de internationale activiteiten, als makelaar en strategisch adviseur;  
 • initiëren en ontwikkelen van producten en communicatiestrategieën die (zowel voor onszelf als voor externe partners) helpen opgedane kennis te ontsluiten en breder te delen; 
 • coördineren en adviseren in het kader van onze internationale lidmaatschappen en informele samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld monitoren en doen van voorstellen m.b.t. kansrijke en bestaande samenwerkingsmogelijkheden binnen INTOSAI en/of EUROSAI;
 • Ingaan op informatieverzoeken, (projectmatige) voorbereiding van deelname aan congressen en het signaleren en duiden van nieuwe ontwikkelingen en standaarden.
   

Wij zoeken

Onze nieuwe collega beschikt over een relevante academische achtergrond (bijvoorbeeld internationale betrekkingen, politicologie, bestuurskunde), alsmede minimaal vijf jaar relevante internationale werkervaring in een politiek en bestuurlijke complexe context. Je hebt ervaring met het analyseren van internationale vraagstukken en het vertalen van deze internationale ontwikkelingen naar de Nederlandse situatie. Je weet een breed internationaal netwerk op te bouwen en in te zetten om de strategische doelen van de organisatie verder te brengen. Ook wordt affiniteit met de Nederlandse publieke sector, in het bijzonder publieke financiën en de rol van rekenkamers verwacht. Een aantal reizen per jaar naar het buitenland kan onderdeel zijn van de functie. 

Voor het succesvol vervullen van de functie beschikt de kandidaat over de volgende competenties/ vaardigheden:  

 • ruime ervaring met analyseren en bestuurlijke advisering;
 • ruime ervaring in internationale samenwerking, vertegenwoordigen van de eigen organisatie en –kennisuitwisseling; 
 • werkervaring bij relevante internationale organisaties of internationale financiële instellingen is een pré, denk aan de VN, Europese instellingen, OESO of Wereldbank.
 • aantoonbare diplomatieke vaardigheden;
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden (zowel in het Nederlands als het Engels). Beheersing van andere moderne talen is een pré;
 • bestuurlijke-, interculturele- en organisatiesensitiviteit; 
 • netwerkvaardigheid, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn;
 • integriteit, samenwerken, actief luisteren, plannen en organiseren;
 • een flexibele en resultaatgerichte instelling en daadkrachtig en stressbestendig;
 • fulltime inzetbaar.
   

Wat bieden wij:

Salarisniveau Schaal 12
Maandsalaris Minimum € 3.842,26 / maximaal € 5.710,80 bruto per maand
Dienstverband Vast
Minimum aantal uren per week 36
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris kun je rekenen op een individueel keuzebudget (IKB) van 16,78%. Daarmee kun je een deel van je salaris flexibel inzetten. De rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidingsprogramma’s volgen. Deelname aan internationale projecten, zowel binnen als buiten Europa, geeft het werk bij de Algemene Rekenkamer een extra dimensie. Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Daarnaast verzorgen wij een intensief introductietraject en een interne leerkring met andere nieuwe collega’s. De leerkring zal gedurende het eerste jaar na indiensttreding meerdere dagen bijeenkomen om jouw kennis over de Algemene Rekenkamer te vergroten en wordt gegeven door meer ervaren collega’s. Hiermee bouw je ook snel een eigen netwerk binnen onze organisatie op.
 

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij Arjen Konijnenberg, manager Bestuur, Communicatie en Internationaal (06-46198251). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met onze personeelsadviseur Cindy van Straalen 
(06-27896925).

Solliciteren?

Mail je motivatie en cv naar werving@rekenkamer.nl. Vermeld hierbij het vacaturenummer 21-15A. 
Reageren kan tot 5 oktober 2021.
Een toets aan de hand van een casus kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.