Senior adviseur Internationaal

De Algemene Rekenkamer zoekt voor de Groep Bestuur, Communicatie en Internationaal (BCI) een ervaren senior adviseur Internationaal, schaal 12 voor 36 uur per week.

De senior adviseur Internationaal draagt bij aan de verdere vernieuwing, ontwikkeling en professionalisering van het buitenlandbeleid van de Algemene Rekenkamer. Hierbij zijn de strategie ‘Vertrouwen in verantwoording’ en het daarvan afgeleide buitenlandbeleid leidend. De adviseur weet de nationale en internationale ambities stevig met elkaar te verbinden en ziet altijd kansen en mogelijkheden om samen met de collega’s van Bestuur, Communicatie en de onderzoekers meerwaarde in deze verbinding te realiseren. Kijk jij er naar uit een senior adviesfunctie voor het college en het MT in te vullen? Dan is deze functie echt iets voor jou.

Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een hoog college van staat, dat onafhankelijk van regering en parlement onderzoekt of de rijksoverheid het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig int en besteedt. Wij houden wetten tegen het licht en beoordelen of die werken zoals was bedoeld. De bevoegdheid om dit te doen is in de wet verankerd. Wij vellen oordelen over het beleid van de regering, maar onthouden ons van een politiek oordeel. Wij dragen feiten aan en doen aanbevelingen. Daarmee voeden wij het parlementaire en publieke debat en dragen wij bij aan onderbouwde meningsvorming. 

Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman

Over het team

De adviseur Internationaal komt te werken in een dynamische internationale omgeving met een betrokken, divers en enthousiast team, waarin het plezierig samenwerken is. Het team Internationaal is onderdeel van groep BCI binnen de stafdirectie en zorgt in nauw overleg met college en MT voor het opstellen, de uitvoering en de monitoring van ons internationale beleid. 

Het team zorgt ervoor dat onze internationale ambities en verplichtingen worden gerealiseerd, en coördineert tevens de relaties met de andere rekenkamers binnen het Koninkrijk der Nederlanden en andere internationale organisaties. Het internationaal beleid ondersteunt de strategie en missie van onze organisatie en heeft een rekenkamerbreed karakter, ook in de uitvoering.

Het team adviseert en ondersteunt het college en de organisatie bij de invulling van internationale lidmaatschappen en relaties. Zij ondersteunt de onderzoekdirecties bij contacten met rekenkamers en relevante internationale organisaties in het buitenland en bij het opzetten van gezamenlijke onderzoeksactiviteiten. Het team initieert en geeft uitvoering aan institutionele samenwerkingsprojecten ter versterking van rekenkamers in het buitenland in lijn met het buitenlandbeleid. Meer informatie over de internationale samenwerking tref je hier aan: https://www.rekenkamer.nl/internationaal.

Werkzaamheden

Het accent van de werkzaamheden ligt op de internationale kennisuitwisseling, samenwerkingen en het in verschillende internationale gremia vertegenwoordigen van de Algemene Rekenkamer. Afhankelijk van de deskundigheid en ervaring van de kandidaat is een bijdrage aan de institutionele samenwerkingsprojecten ook mogelijk. 

Het takenpakket is zeer afwisselend. Werkzaamheden in de functie zijn onder andere:

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van college en MT.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling, uitvoering en het uitventen van ons internationale beleid.
 • Analyseren van en inspelen op politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en onderhouden van relevante externe contacten op het internationale werkterrein.
 • Doorontwikkelen van ons netwerk met relevante internationale organisaties, internationale financiële instellingen en niet-gouvernementele organisaties.
 • Bevorderen en zichtbaar maken van de wederzijdse inhoudelijke verbinding tussen het onderzoek en andere onderdelen van de staf en de internationale activiteiten, vanuit de rollen van makelaar en strategisch adviseur.
 • initiëren en ontwikkelen van producten en communicatiestrategieën die (zowel voor onszelf als voor externe partners) helpen opgedane kennis te ontsluiten en breder te delen.
 • Ingaan op informatieverzoeken, (projectmatige) voorbereiding van institutionele deelname aan congressen en het signaleren en duiden van nieuwe ontwikkelingen en standaarden voor onze organisatie.

Wie zoeken we?

De adviseur Internationaal beschikt over een relevante academische achtergrond (bijvoorbeeld internationale betrekkingen, politicologie, bestuurskunde), alsmede minimaal vijf jaar relevante internationale werkervaring in een politiek en bestuurlijke complexe context. Je hebt ervaring met het analyseren van internationale vraagstukken en het vertalen van deze internationale ontwikkelingen naar de Nederlandse situatie. Je weet een breed internationaal netwerk op te bouwen en in te zetten om de strategische doelen van de organisatie verder te brengen. Ook wordt affiniteit met de Nederlandse publieke sector, in het bijzonder publieke financiën en de rol van rekenkamers verwacht. Een aantal reizen per jaar naar het buitenland kan onderdeel zijn van de functie. 

Voor het succesvol vervullen van de functie beschikt de kandidaat over de volgende competenties/vaardigheden:  

 • Ruime ervaring met analyseren en bestuurlijke advisering.
 • Ruime ervaring in internationale samenwerking, vertegenwoordigen van de eigen organisatie en –kennisuitwisseling.
 • Aantoonbare diplomatieke vaardigheden.
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden (zowel in het Nederlands als het Engels). Beheersing van andere moderne talen is een pré;
 • bestuurlijke-, interculturele- en organisatiesensitiviteit; 
 • Netwerkvaardigheid, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn.
 • Integriteit, samenwerken, actief luisteren, plannen en organiseren met daarnaast ook een flexibele en resultaatgerichte instelling, daadkracht en stressbestendigheid. 

Wat bieden wij?

Salaris
Salarisniveau Schaal 12
Maandsalaris Minimum € 3.842,26 / maximaal € 5.710,80 bruto per maand
Dienstverband Vast
Minimum aantal uren per week 36
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. Wij hechten sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en bieden daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over de vacature kan je terecht bij Arjen Konijnenberg, manager Bestuur, Communicatie en Internationaal (06-46198251) of bij Andrea Connell, Hoofd Internationaal (06-48139022). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met onze personeelsadviseur Cindy van Straalen (06-27896925).

Solliciteren?

Mail je motivatie en cv naar werving@rekenkamer.nl. Vermeld hierbij het vacaturenummer 21-15A. 
Reageren kan tot 14 juni 2021.
Datum 1e gesprek: donderdag 17 juni 2021
Datum 2e gesprek: vrijdag 25 juni 2021
Een toets aan de hand van een casus kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.