Senior adviseur Bestuur

De Algemene Rekenkamer zoekt voor de Groep Bestuur, Communicatie en Internationaal (BCI) een ervaren senior adviseur Bestuur, schaal 12 voor 36 uur per week.

De senior adviseur Bestuur heeft als belangrijkste opdracht het verbeteren van de bestaande plannings- en control cyclus voor de Algemene Rekenkamer. De uitdaging is om een duurzame verbinding te leggen tussen de strategie van de rekenkamer en de planning & control cyclus. Concreet moet tussen het jaarplan en het geintegreerd verslag een stevigere verbinding worden gelegd. De adviseur denkt daarbij zowel aan het proces alsook aan de inhoudelijke verbinding met de ontwikkelingen die de rekenkamer op dit moment doormaakt. Hierbij is de strategie ‘Vertrouwen in verantwoording’ leidend. De adviseur weet de ambities stevig met elkaar te verbinden en ziet altijd kansen en mogelijkheden om samen met de collega’s van Communicatie, Internationaal, Kwaliteit en Control en de onderzoekers meerwaarde in deze verbinding te realiseren. Kijk jij er naar uit een senior adviesfunctie voor het college, de secretaris en het MT in te vullen? Reageer dan op deze vacature. 
 

Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een hoog college van staat, dat onafhankelijk van regering en parlement onderzoekt of de rijksoverheid het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig int en besteedt. Wij houden wetten tegen het licht en beoordelen of die werken zoals was bedoeld. De bevoegdheid om dit te doen is in de wet verankerd. Wij vellen oordelen over het beleid van de regering, maar onthouden ons van een politiek oordeel. Wij dragen feiten aan en doen aanbevelingen. Daarmee voeden wij het parlementaire en publieke debat en dragen wij bij aan onderbouwde meningsvorming. 

Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman

Over het team

Het team Bestuur ondersteunt en adviseert de top van de Algemene Rekenkamer (college, secretaris en MT) bij beleidsmatige, juridische en bestuurlijke aangelegenheden (Bestuursadvisering). Het team kent een ruim en flexibel takenpakket. Het team Bestuur is onderdeel van groep BCI binnen de stafdirectie en zorgt in nauw overleg met college en MT voor het uitvoeren van de strategie van de Algemene Rekenkamer, de interne besluitvorming en draagt bij aan de externe oriëntatie van onze organisatie.

Wat ga je doen?

Als adviseur verricht je zelfstandig of in teamverband inhoudelijke en coördinerende werkzaamheden, zowel in het kader van beleids- en bedrijfsvoeringsprojecten en sturingsvraagstukken, als in de reguliere bestuursadvisering. Je geeft zo nodig leiding aan (deel)projecten. 

Wie zoeken we?

Als adviseur heb je een analytische blik op organisatiebrede strategische en sturingsvraagstukken en ben je in staat om de verschillende wensen en verwachtingen van actoren rondom die vraagstukken in kaart en bij elkaar te brengen. Je kunt dit vervolgens – in goede samenwerking - helder vertalen in voorstellen en adviezen in woord en geschrift. Verder beschik je over de organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit om het college, de secretaris of directeur staf zo nodig te ondersteunen en adviseren in diverse interne en externe gremia (zoals rijksbrede overleggen of overleggen tussen de Hoge Colleges) en eventueel als ambtelijk secretaris/ op te treden (zoals van het Audit Advisory Committee). Je bent flexibel en kan goed prioriteren tussen lange termijn (ontwikkelprojecten) en korte termijn (ad hoc verzoeken en opdrachten). Daarnaast beschik je over een universitaire opleiding. 

Werkzaamheden

  • Tot de inhoudelijke werkzaamheden behoort met prioriteit het projectleiderschap voor de strategische doorontwikkeling en organisatorische vertaling van de planning en control cyclus - in samenwerking met team Kwaliteit en Control en de directeur Staf.
  • In opdracht van het bestuur of het management en in samenwerking met de relevante interne en externe actoren integraal schriftelijk en mondeling adviseren op werkvelden die vallen binnen het brede werkterrein van het team Bestuur.
  • Bijdragen aan of coördineren van (deel-)projecten gericht op de verdere verbetering de sturing, beheersing en/of bedrijfsvoering binnen Rekenkamer.
  • Bijdragen aan het versterken van de taakuitvoering en ontwikkeling van het team Bestuur, de Groep BCI en de stafdirectie.
  • Zo nodig fungeren als ambtelijk secretaris van interne of externe overleggremia of adviesorganen, zoals het Audit Advisory Committee.
  • Je verricht deze werkzaamheden in nauw overleg met de medewerkers van het eigen team en de stafteams (aangezien we integraal werken), de manager BCI en met de directeur Staf. Het vakkundig en overtuigend presenteren van en opstellen van notities met analyses, voorstellen en adviezen is een essentieel onderdeel van je werk.

Wat bieden wij?

Salaris
Salarisniveau Schaal 12
Maandsalaris Minimum € 3.842,26 / maximaal € 5.710,80 bruto per maand
Dienstverband Vast
Minimum aantal uren per week 36
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. Wij hechten sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en bieden daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij Arjen Konijnenberg, manager Bestuur, Communicatie en Internationaal (06-46198251). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met onze personeelsadviseur Cindy van Straalen (06-27896925).

Solliciteren?

Mail je motivatie en cv naar werving@rekenkamer.nl. Vermeld hierbij het vacaturenummer 21-20A. 
Reageren kan tot 16 juni 2021.
Een toets aan de hand van een casus kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.