Onderzoeker/Specialist Domein Accountancy

Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Onze wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk. Hierover rapporteren wij één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (de derde woensdag in mei). Op basis van ons oordeel kan het parlement besluiten of het decharge verleent aan het kabinet. Daarnaast rapporteren we afzonderlijke onderzoeken aan het parlement zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij zijn een kennisorganisatie. Innovaties, het toepassen van nieuwe methoden en technieken van onderzoek en het borgen van kennis staan bij ons dan ook centraal. Hieraan geven we gevolg door onze eigen medewerkers te laten groeien in inhoud en functie, door op flexibele basis nieuwe kennis binnen te halen en talenten vroegtijdig aan ons te binden. Dit is verankerd in onze HR-strategie en onze meerjarige personeelsplanning.

Wat ga je doen?

Met jouw kennis en kunde op het vakgebied accountancy en je belangstelling voor het openbaar bestuur en de openbare financiën lever jij een bijdrage aan dit onderzoek en daarmee aan de democratische controle door het parlement en het verbeteren van het openbaar bestuur.
Jij bent een ervaren registeraccountant met specifieke expertise op het gebied van normatiek, methodologie en oordeelsvorming en op het gebied van de inzet van IT voor de financial audit. Je hebt een sterke affiniteit voor vraagstukken op gebied van het openbaar bestuur. Je volgt actief de ontwikkelingen op je vakgebieden en vertaalt die naar betekenis voor het onderzoek. Op die wijze heb je niet alleen gedegen kennis en kunde opgebouwd ten aanzien  van de beroeps- en controlestandaarden, maar ook ervaring met het interpreteren van wet- en regelgeving, bij voorkeur ook de comptabele regelgeving van het Rijk. Je hebt inzicht in de opgaven van het rijk (‘more with less’), de vervlechtingen van verantwoordelijkheden binnen het openbaar bestuur en de mogelijkheden en gevolgen van inzet van informatietechnologie voor de interne beheersing en de financial audit.

Je werkt in een vaktechnisch team van enkele specialisten, en communiceert zowel met onderzoekers en leidinggevenden binnen de Algemene Rekenkamer, als met  onze stakeholders binnen en buiten het Rijk. Je hebt een ‘hands-on’ mentaliteit en geeft desgevraagd graag advies aan de onderzoeksteams die tegen dikwijls aanlopen tegen complexe vraagstukken rondom het beleid en de bedrijfsvoering bij het rijk, alsmede de verantwoording daarover aan de Tweede Kamer. Je levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van handleidingen en beoordelingskaders voor ons onderzoek, je geeft kritische zijlichten en adviezen bij de totstandkoming van onze oordelen en je draagt bij aan de kwaliteitstoetsen van onze onderzoeken. Je verzorgt vanuit jouw expertise presentaties en levert bijdragen aan interne en externe discussies en workshops.

Eén van de belangrijkste programma’s waaraan je meewerkt is het Verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer. Hierin doen we onderzoek naar de verantwoording door ministers over de inning en besteding van het publieke geld, de beleidsdoelen die daarmee zijn gerealiseerd en de interne beheersing van de bedrijfsvoering bij het rijk.

Wie zoeken we?

  • Je hebt een afgeronde opleiding als registeraccountant en staat als zodanig ingeschreven in het register van de NBA.
  • Je hebt ruime ervaring met (het zelfstandig uitvoeren van) financial audits, bij verschillende organisaties van het rijk. Kennis en ervaring met operational audits en/of IT-audits is een pre.
  • Je hebt een relevant netwerk en je bent goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van accountancy en openbare financiën. Je bent politiek sensitief en weet waar de toegevoegde waarde van de Algemene Rekenkamer voor de buitenwereld ligt.
  • Je weet collega’s te inspireren en je kennis adequaat over te dragen.
  • Je bent innovatief en komt met vernieuwende werkwijzen; je neemt initiatief wanneer de situatie daarom vraagt.
  • Je bent in staat snel en doelgericht problemen te analyseren en daarover te adviseren.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je kunt helder schrijven en je mondelinge presentatie is uitstekend.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris
Salarisniveau Schaal 13
Maandsalaris Minimaal € 4.186/maximaal € 6.249 euro bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling
Aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris kun je rekenen op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
De Algemene Rekenkamer hecht sterk aan persoonlijke groei, actieve mobiliteit en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.
Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé. De werkomgeving biedt ruime mogelijkheden voor ontplooiing. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidingsprogramma’s volgen. Deelname aan internationale projecten, zowel binnen als buiten Europa, geven het werk bij de Algemene Rekenkamer een extra dimensie.

Overige informatie

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Maaike Adema, directeur (06-45432438) of  José Brands, personeelsadviseur (06-20249339).

Reageren

Je sollicitatiebrief met cv en onder vermelding van het vacaturenummer 19-31A kun je sturen naar werving@rekenkamer.nl tot 6 augustus 2019.

Meer informatie

Werken bij de Algemene Rekenkamer.