Onderzoeker naar resultaten van overheidsbeleid

Doet Nederland wel genoeg om de klimaatdoelen te halen? Welke kosten maakt de overheid daarvoor? Hebben bedrijven baat gehad bij alle maatregelen om de coronacrisis door te komen? Stimuleert geld voor innovatie onze economie? En waarom lukt het maar niet alle Groningers met aardbevingsschade op tijd te compenseren? Als je het leuk vindt om onderzoek te doen naar dit soort vragen, en ook goed met kwantitatieve gegevens overweg kunt, lees dan verder!

Wij zijn op zoek naar een onderzoeker met kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken van onderzoek en affiniteit met onder andere onderwerpen op het terrein van economische zaken en klimaat.

 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman

Wat ga je doen?

Je analyseert met behulp van beschikbare informatie het beleid en maatregelen van de overheid: welke resultaten levert dat op, voor wie, waar, met welk effect en hoe helpt dat een maatschappelijk probleem op te lossen? Dat doe je aan de hand van bijvoorbeeld subsidiegegevens van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, of gegevens van het CBS en van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), bijvoorbeeld over welke burgers en bedrijven van gas overstappen op elektriciteit. Maar ook verdiep je je in het betreffende beleid, door dossiers door te nemen en gesprekken met medewerkers van ministeries en andere deskundigen te voeren. En je gaat regelmatig op pad om te zien hoe beleid uitpakt in de praktijk.

Je gaat aan de slag als lid van het team verantwoordingsonderzoek op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat of draait mee in het programma energietransitie. 

Wat vinden wij belangrijk?

Wij zijn een onderzoeksorganisatie. Het is dus belangrijk dat je het leuk vindt om onderzoek te doen, dat je kunt analyseren, dat je nieuwsgierig bent, geduld en doorzettingsvermogen hebt en graag wat leert. Je hebt een brede belangstelling voor verschillende opvattingen en maatschappelijke onderwerpen.

Onderzoek bij ons doe je niet alleen, maar samen met collega’s. Het is dus belangrijk dat je energie krijgt van samenwerken met anderen en gewend bent om te sparren, brainstormen en overleggen. Je kunt opbouwend kritiek leveren en staat open voor verbetersuggesties over je werk en je eigen gedrag. Dat vinden we belangrijk, omdat wij een intern kwaliteitssysteem hebben en omdat we het belangrijk vinden dat jij je verder ontwikkelt binnen onze organisatie. 

Jij bent in staat om gegevens van de rijksoverheid op te sporen, te analyseren en te toetsen aan rekenkamernormen. Je kunt een gesprek voeren met mensen die werken bij overheidsorganisaties om te inventariseren welke data beschikbaar is en te overleggen welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek. Je kunt aan de hand van verschillende databronnen en statistische methoden beleid toetsen aan rekenkamernormen. En je kunt meewerken aan kwalitatief onderzoek: documentenstudies, gesprekken, observaties ter plaatse. 

Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Onze wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk. Hierover rapporteren wij één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (de derde woensdag in mei). Op basis van ons oordeel kan het parlement besluiten of het decharge verleent aan het kabinet. Daarnaast rapporteren we afzonderlijke onderzoeken aan het parlement zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend en doelmatig is. 

We doen onderzoek naar de resultaten van het beleid, we onderzoeken of de bedrijfsvoering op orde is en we maken publicaties van de Algemene Rekenkamer. In de keuze van onze onderzoeksthema’s werken we risicogericht. Daarvoor actualiseren we onze omgevings- en risicoanalyse en onderzoeksprogrammering op het werkterrein van het ministerie. Jij levert hieraan een bijdrage. Je werkt mee aan verkenningen over mogelijke onderzoeksonderwerpen. 

Onderwerpen

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar onderwerpen die invloed hebben op het functioneren en presteren van de landelijke overheid. Zo deden we onderzoek naar windmolenparken, verzwaring van het elektriciteitsnet, geothermie, aardbevingsschade in Groningen en naar uitvoeringsorganisaties die subsidies verstrekken zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Instituut Mijnbouwschade  Groningen (IMG). Met onze onderzoeken willen we een positieve bijdrage leveren aan grote opgaven, zoals de transitie naar duurzame energie. Zaken dus die ons allemaal raken.

Wie zoeken we?

Van jou als sollicitant verwachten we in ieder geval dat je voldoet aan de volgende eisen:

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond, bijvoorbeeld (een onderzoeksmaster in) econometrie, economie, een sociale wetenschap en/of een audit opleiding.
 • Je hebt aantoonbaar kwalitatieve en kwantitatieve vaardigheden, met kennis van methoden van (toegepast) onderzoek; kennis van en/of ervaring met overheidsfinanciën en data-analyse is een pré.
 • Je bent in staat snel tot de essentie door te dringen en doelgericht problemen te analyseren; je kunt focus houden en ziet hoe jouw activiteiten bijdragen aan het onderzoek.
 • Je bent een energieke teamspeler, proactief en neemt initiatief wanneer de situatie daarom vraagt en stressbestendig indien nodig;
 • Je bent ambitieus, leergierig en goed in staat opbouwende feedback te ontvangen en te geven.
 • Je bent maatschappelijk betrokken, breed geïnteresseerd, politiek sensitief en goed op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.
 • Je schrijft en praat helder en bondig, gericht op de ontvanger.

Over de cultuur bij de Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden.

Salaris
Salarisniveau Schaal 11/12
Maandsalaris

Minimum € 3.608,64 - maximum € 6.227,02

Dienstverband Jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidingsprogramma’s volgen. Deelname aan internationale projecten, zowel binnen als buiten Europa, geeft het werk bij de Algemene Rekenkamer een extra dimensie. Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé.

Daarnaast verzorgen wij een intensief introductietraject en een interne leerkring met andere nieuwe collega’s. De leerkring zal gedurende het eerste jaar na indiensttreding meerdere dagen bijeenkomen om jouw kennis over de Algemene Rekenkamer te vergroten en wordt gegeven door meer ervaren collega’s. 

Informatie

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Joost van Hofwegen, directeur directie F, 070-3424252/06-51383744. Voor vragen over de procedure kun je Cindy van Straalen, personeelsadviseur, bellen op 06-27896925.

Reageren

Heb jij interesse om je kennis en vaardigheden in te zetten voor het onderzoek van de Algemene Rekenkamer en zo bij te dragen aan het beter functioneren van de rijksoverheid? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Je kunt je sollicitatiebrief met curriculum vitae onder vermelding van  vacaturenummer 23-26A tot uiterlijk 7 juni 2023 mailen naar werving@rekenkamer.nl
Een toets aan de hand van een casus kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.