Onderzoeker IT-audit

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar IT-auditors. Wil jij je als onderzoeker richten op IT-onderwerpen en ben je maatschappelijk betrokken? Dan zoeken we jou! 

Over de Algemene Rekenkamer

In alle maatschappelijke dynamiek doen wij nog steeds waar wij al ruim 200 jaar goed in zijn: de controle van de inning en besteding van publiek geld. De missie van de Algemene Rekenkamer is: bijdragen aan het verbeteren van het functioneren en presteren van de rijksoverheid en de daarmee verbonden organen. Daartoe gaan we na of de rijksoverheid haar geld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteedt. Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, rapporteren we aan het parlement wat onze bevindingen zijn. Op basis van ons oordeel kan het parlement dan besluiten of het decharge verleent aan het kabinet. Daarnaast brengen we veelvuldig diverse rapporten uit over onderzoeken naar beleid van ministers en over hoe dat beleid uitpakt voor burgers en bedrijven. Zo helpen we Kamerleden te bepalen of dat beleid werkt. Wij mogen onderzoeken uitvoeren bij alle ministeries en andere organisaties die onder het Rijk vallen. De Algemene Rekenkamer is een onderzoeksorganisatie en innovatie staat bij ons centraal. 

Welke IT-onderzoeken doen we?

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar onderwerpen met een grote impact op het functioneren en presteren van het Rijk. IT speelt daarin een grote rol en daarom is IT een belangrijk speerpunt. Onderzoeken zijn gericht op verschillende thema’s. Zonder volledig te kunnen zijn: van algoritmes, digitale identiteitsmiddelen, cloud en cybersecurity tot de General IT Controls als onderdeel van de departementale jaarrekeningcontroles. Daar is kennis en expertise voor nodig, maar ook passie en overtuigingskracht om IT te beoordelen en te vertalen naar begrijpelijke taal voor bestuurders.

Wie zoeken we?

Om IT-vraagstukken goed te kunnen beoordelen, zoeken we naar onderzoekers die kennis en ervaring hebben met IT-audit, informatiebeveiliging en/of risicomanagement. Als (toekomstig) IT-auditor weet je hoe je gedegen onderzoek uit kunt voeren, hoe je vanuit risico’s tot relevante normen kan komen en hoe je deze kan toetsen om tot een onderbouwd oordeel en uitvoerbare aanbevelingen te komen. Je bent in staat om de juiste rol vanuit de bijzondere onafhankelijke positie van de Algemene Rekenkamer in te nemen. Je draagt als IT-auditor bij aan het zinvol inzetten van IT bij de Rijksoverheid.

  • Beeld: Jeroen Bouman
  • Beeld: Jeroen Bouman
  • Beeld: Jeroen Bouman
  • Beeld: Jeroen Bouman
  • Beeld: Jeroen Bouman
  • Beeld: Jeroen Bouman
  • Beeld: Jeroen Bouman

Wat ga je doen?

We werken tijdens het uitvoeren van onderzoeken in multidisciplinaire onderzoeksteams. Je levert met jouw IT- (audit)expertise een bijdrage aan het uitwerken van een onder¬zoeks¬probleem in een probleemstelling, onderzoeks¬vragen en onderzoeksopzet. Je doet onderzoek in de praktijk en zet je bevindingen om in een helder betoog, dat is opgebouwd vanuit de kernboodschap die de Algemene Rekenkamer met het onderzoek naar buiten wil brengen. Je onderzoeksterrein strekt zich uit over onderwerpen en organisaties binnen de gehele Rijksoverheid. Vanuit de Algemene Rekenkamer is het mogelijk om deel te nemen aan internationale samenwerkingsverbanden en om onderzoek of een detachering in Caribisch Nederland te doen. 
We vinden het belangrijk om onze kennis en ervaring vast te houden en je werkt hier ook actief aan, samen met andere IT-auditors. 

Wat breng jij ons?

Je hebt een relevante afgeronde universitaire opleiding zoals informatiemanagement, informatica, informatiebeveiliging of bedrijfseconomie. Bij voorkeur heb je daarnaast een post-master IT-audit afgerond of ben je bereid deze te gaan volgen. Je bent deskundig op het terrein van IT in de brede zin van het woord en hebt enige ervaring met het analyseren en beoordelen van IT-vraagstukken, zoals IT-governance, IT-risico’s, IT-beheerprocessen, informatiebeveiliging en nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Onze onderzoeken vragen een sterk analytische insteek van onze medewerkers, waarbij we op basis van informatie snel tot de essentie kunnen doordringen. Vanwege onze rapportages en publicaties dien je over een goede schrijfvaardigheid te beheersen. 

Je bent maatschappelijk betrokken en goed op de hoogte van de laatste IT-trends en ontwikkelingen. Om informatie en medewerking te verwerven, onderhoud en benut je relaties en contacten binnen en buiten de organisatie. Je houdt rekening met de gevolgen van ontwikkelingen, beslissingen en acties voor het beleid en de ambtelijke en politieke belanghebbenden.

Over de cultuur bij de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. 

Salaris
Salarisniveau Afhankelijk van kennis en ervaring. 
Schaal 11, 12 of 13
Maandsalaris Minimaal € 3.608,64 / maximaal € 6.989,80 (bruto, op basis van 36 uur)
Dienstverband Jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband 
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidingsprogramma’s volgen. 

Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé. Door hybride werken is het mogelijk om zowel thuis als op locatie te werken. Gemiddeld word je per week twee volle kantoordagen in Den Haag verwacht. Daarnaast kun je je uren –tot op zekere hoogte- flexibel indelen en heeft de Rijksoverheid ruime verlofregelingen. 
Daarnaast verzorgen wij een intensief introductietraject en een interne leerkring met andere nieuwe collega’s. De leerkring zal gedurende het eerste jaar na indiensttreding meerdere dagen bijeenkomen om jouw kennis over de Algemene Rekenkamer te vergroten en wordt gegeven door ervaren collega’s. Hiermee bouw je snel een eigen netwerk binnen onze organisatie op.

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij Yara van der Laan, clustercoördinator IT-audit (06-27274313). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met onze personeelsadviseur Cindy van Straalen (06-27896925).

Solliciteren? 

Mail je motivatie en cv naar werving@rekenkamer.nl onder vermelding van vacaturenummer 23 C.
Een toets aan de hand van een casus kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.