Onderzoeker/Fiscalist

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar een (ervaren) fiscalist die affiniteit heeft met fiscale onderzoeksvraagstukken.

Wat ga je doen?

Ben jij een (ervaren) fiscalist en heb je affiniteit met fiscale onderzoeksvraagstukken? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste fiscalist. Bij de Algemene Rekenkamer doen we doorlopend onderzoek naar de verantwoording over inkomsten en uitgaven van het rijk, inclusief de doelmatige uitvoering hiervan. Voorbeelden op het fiscale beleidsterrein zijn het handhavingsbeleid van de Belastingdienst, mede ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik, de doelmatigheid van fiscale regelingen en de kwaliteit van de ramingen van fiscale en niet-fiscale ontvangsten. Je gaat na of het ministerie van Financiën  zorgt voor een goed beheer rond het innen van (rijksbelasting-)ontvangsten en of de beleidsdoelstellingen die zijn gekoppeld aan de (rijksbelasting-)ontvangsten, worden gerealiseerd. Ook (her)beoordelen we individuele fiscale dossiers van de Belastingdienst en analyseren grote fiscale databestanden. Met jouw fiscale expertise lever jij een bijdrage aan deze onderzoeken en aan het functioneren van de rijksoverheid.

Jij bent een (ervaren) fiscalist, hebt affiniteit met fiscale  onderzoeksvraagstukken en kijkt over de grenzen van je vakgebied heen. Je werkt als lid van een multidisciplinair team mee aan diverse soorten rekenkameronderzoek (recht- en doelmatigheidsonderzoek). Daarbij zet je je fiscale kennis en kunde op vakbekwame wijze in, met oog voor kwaliteit en met betrokkenheid bij het openbaar bestuur. Maar ook met een antenne voor de politieke gevoeligheid die eigen is aan fiscale onderwerpen. 

Naast het onderzoekswerk werk je mee aan ontwikkeling van toetsingskaders op het gebied van ontvangsten, adviseer je andere onderzoeksteams bij fiscale vragen en lever je bijdragen aan presentaties, discussies en workshops.

 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman

Wat verwachten wij van jou?

 • Je bent een academicus met fiscale economie of fiscaal recht in het curriculum.
 • Je hebt gedegen (theoretische en praktische) kennis van de werking en functie van de Belastingdienst en het belastingstelsel; je begrijpt hoe verschillende maatregelen op elkaar ingrijpen.
 • Je door­grondt de samenhang tussen belastingheffing en maatschappelijke ontwikkelingen.

Competenties

 • Analytisch.
 • Gezonde (positief-) kritische blik.
 • Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk).
 • Gevoel voor complexe politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Over de Algemene Rekenkamer

Wij onderzoeken of de Rijksoverheid zinnig, zuinig en zorgvuldig omgaat met publiek geld. Het is onze wettelijke taak de inkomsten en uitgaven van het Rijk te controleren. Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, rapporteren we aan het parlement wat onze bevindingen zijn. Op basis van ons oordeel kan het parlement dan besluiten of het kabinet groen licht krijgt. Daarnaast brengen we rapporten uit over onderzoeken naar beleid van ministers. Zo helpen we Kamerleden te bepalen of dat beleid werkt.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij zijn een onderzoeksorganisatie. Innovatie staat bij ons dan ook centraal. We maken gebruik van nieuwe methoden en technieken, zoals data-analyse. We communiceren daar ook op innovatieve manieren over. We laten onze medewerkers groeien door ze continu bij te laten leren door bijvoorbeeld leerdagen, opleidingsweken, cursussen, gerichte feedback en goede werkbegeleiding. 

Over de cultuur bij de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden.

Wat bieden wij

Salaris
Salarisniveau Schaal 12-13
Maandsalaris Minimum €  4.214,85 / maximum € 6.989,80
Dienstverband Jaarcontract, met uitzicht op vast dienstverband
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidingsprogramma’s volgen. Deelname aan internationale projecten, zowel binnen als buiten Europa, geeft het werk bij de Algemene Rekenkamer een extra dimensie. Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé.

Daarnaast verzorgen wij een intensief introductietraject en een interne leerkring met andere nieuwe collega’s. De leerkring zal gedurende het eerste jaar na indiensttreding meerdere dagen bijeenkomen om jouw kennis over de Algemene Rekenkamer te vergroten en wordt gegeven door meer ervaren collega’s. 

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij Bas Wakkerman, onderzoeksdirecteur (06-22527908) of Ruud de Smit (06-11598918). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met onze personeelsadviseur Cindy van Straalen (06-27896925).

Solliciteren?

Mail je motivatie en CV naar werving@rekenkamer.nl. Vermeld hierbij het vacaturenummer 23-50A. Reageren kan t/m 5 december 2023. 
Een toets aan de hand van een casus kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.