Directeur onderzoek

Publicatiedatum: 26 mei 2021 
Sluitingsdatum: 13 juni 2021
Vacaturenummer: BABD 000-21
Salarisschaal: 16

De Algemene Rekenkamer zoekt een enthousiaste, ambitieuze directeur Onderzoek die bekend is met het domein Binnenlandse Zaken en affiniteit heeft met digitalisering.

Met  deskundige onderzoekers in je directie breng je het functioneren van de overheid en de effecten van beleid  in kaart en maak je inzichtelijk welke verbeteringen nodig zijn. Voor de Eerste en Tweede Kamer, en daarmee ook voor alle Nederlanders. Een boeiende en afwisselende functie waarin je als directeur onderzoek bij de Algemene Rekenkamer directe impact hebt door te onderzoeken hoe het kabinet de belastingen en premies die we als Nederlanders betalen besteedt.

De Algemene Rekenkamer

Wij onderzoeken of de Rijksoverheid zinnig, zuinig en zorgvuldig omgaat met publiek geld. Dan gaat het in totaal om een bedrag van ongeveer € 300 miljard per jaar. Het is onze wettelijke taak de inkomsten en uitgaven van het Rijk te controleren. We laten met onze onderzoeken op een onafhankelijke en onpartijdige manier zien hoe de Rijksoverheid in de praktijk functioneert, presteert en welke verbeteringen nodig zijn. 

We gebruiken nieuwe methodes en technieken, zoals data-analyse. En daarover communiceren we op een innovatieve manier. Bovendien hebben we veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze bijna 300 collega’s. Ook als organisatie zijn we continu in ontwikkeling, we streven naar optimale samenwerking binnen een prettige en informele cultuur waarin we ons echt bij elkaar betrokken voelen. 

De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Het college van de Algemene Rekenkamer bestaat uit drie leden die voor het leven benoemd worden door de Koning. De secretaris geeft samen met de (onderzoeks)directeuren leiding aan onze organisatie.

Voor meer informatie over onze organisatie en voor het jaarlijkse verslag waarin we ons verantwoorden over de resultaten van ons werk, zie: Algemene Rekenkamer/organisatie.

Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman

Onderzoeksdirecties, managementteam

Jij geeft als directeur onderzoek leiding aan een van onze onderzoeksdirecties. In totaal hebben we zes onderzoeksdirecties, iedere directie met de verantwoordelijkheid voor onderzoeken binnen één of meerdere departementen en/of een onderzoeksprogramma. 
Jouw directie is verantwoordelijk voor onderzoeken binnen het domein Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en op het terrein van digitaliseringsprocessen binnen de Rijksoverheid. Je team bestaat uit circa 25 onderzoekers. 

Als directeur onderzoek maak je deel uit van ons managementteam. Dit team bestaat uit de secretaris, de directeur staf en de zes directeuren onderzoek. Ons managementteam is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ambtelijke organisatie en het onderzoeksproces. Een team waarin we op een collegiale manier met elkaar omgaan, en naast ieders eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van onze organisatie.   

Jouw opgave

Je bent als directeur onderzoek intern en extern het boegbeeld van je onderzoeksdirectie. Als lid van het managementteam ben je medeverantwoordelijk voor het functioneren, presteren en de samenwerking binnen de organisatie van de Algemene Rekenkamer in brede zin.

De onderzoekers binnen je directie brengen in kaart hoe BZK zijn financiële middelen besteedt. Gebeurt dit volgens de regels, is dit op de juiste manier georganiseerd en heeft het beleid van het ministerie ook het gewenste effect? BZK coördineert veel zaken over zowel de verschillende bestuurslagen, als de departementen in Den Haag, en jouw team doet onderzoek naar de bestedingen op deze rijksbrede onderwerpen. Denk aan personeelsbeleid, ICT en vastgoed. Het onderzoeken van digitaliseringsprocessen binnen de hele Rijksoverheid, dus ook in relatie tot de andere ministeries, de provincies en gemeenten, is daarin een speerpunt. Dan gaat het bijvoorbeeld over de manier waarop de informatiebeveiliging overheidsbreed is geregeld.

Jij bent eindverantwoordelijk voor de (strategische) kwaliteit en tijdige levering van de onderzoekspublicaties van je directie en voor de duidelijke communicatie hierover. Je stimuleert daarbij innovatie en de inzet van (nieuwe) onderzoeksmethodes en –technieken; zowel in het verantwoordings- als doelmatigheidsonderzoek. Daarin ben je een inspirende en faciliterende manager voor je hechte groep onderzoekers en geef je op een coachende manier leiding. Bovendien ben je in personele, financiële en organisatorische zin verantwoordelijk voor je onderzoeksdirectie. Dus ook voor de toewijzing en inzet van mensen en middelen in de nationale en internationale onderzoeken en projecten waarbij je medewerkers betrokken zijn.

Verder ben je extern een belangrijke vertegenwoordiger van de Algemene Rekenkamer binnen jouw domein. Je onderhoudt relaties met stakeholders bij het ministerie van BZK en met de rekenkamers uit de andere landen van het Koninkrijk. Draagvlak creëren voor het werk van de Rekenkamer en partijen verbinden rondom onze werkzaamheden is daarin essentieel.

Tot slot draag je als lid van ons managementteam vanuit jouw directie bij aan het realiseren van de strategie ‘Vertrouwen in verantwoording’ die we als Algemene Rekenkamer voor de periode 2021-2025 hebben vastgesteld. Burgers en bedrijven als vertrekpunt, aandacht voor IT en databeheer, en doelmatigheid zijn daarin de strategische keuzes die we met elkaar gemaakt hebben. 
Kortom: een brede en verantwoordelijke functie waarin je intern en extern de belangrijke rol van de Algemene Rekenkamer voor Nederland handen en voeten geeft.

Wat vragen we van je?

Je hebt oprechte interesse in het functioneren van de overheid en affiniteit met het onderwerp digitalisering/IT in het publieke domein. Je wilt in een leidinggevende functie concreet bijdragen aan onafhankelijk onderzoek dat er maatschappelijk  toe doet. Daarbij sta je voor je eigen mensen en projecten én houd je het brede belang van de Algemene Rekenkamer voor ogen. Samenwerken, verbinden en op een inhoudelijke manier invulling geven aan je functie zijn daarin vanzelfsprekende uitgangspunten: intern, maar ook in je rol als ambassadeur van de Algemene Rekenkamer binnen ons omvangrijke netwerk. 

Wat we verder vragen:

  • Je hebt wo-niveau door opleiding of werkervaring en in een managementrol ervaring met het aansturen van professionals. 
  • Je hebt goed inzicht in en ruime ervaring met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke besluitvormingsprocessen, bij voorkeur bij grotere uitvoeringsorganisaties. 
  • Je kunt complexe materie op een begrijpelijke manier over het voetlicht brengen, weet mensen mee te nemen in je overtuiging en je bent een innemende en professionele gesprekspartner op alle niveaus. Daarbij houd je rekening met eventuele tegengestelde belangen en gevoeligheden.
  • Je kunt waar nodig meebewegen met de mensen om je heen, maar zonder je doel of het gewenste resultaat uit het oog te verliezen.
  • Je bent een inspirerende manager voor je medewerkers, een betrokken collega voor je managementteam en je benadert je werk met relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Wat bieden we?

  • Een functie waarin je als onderdeel van een gemotiveerd en betrokken team kunt bijdragen aan de vernieuwing en ontwikkeling van een gerenommeerd instituut.
  • Een salaris tussen € 6.174,62 en € 8.431,26 bruto per maand (schaal 16). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
  • Goede begeleiding en een inwerkprogramma. 
  • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. 
  • Flexibele werktijden.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de CAO Rijk.

Dit is een van de hogere leidinggevende functies bij de Algemene Rekenkamer. Daarmee heb je toegang tot de dienstverlening en ondersteuning vanuit de Algemene Bestuursdienst (ABD).

Solliciteren

Wil je als directeur Onderzoek op impactvolle onderwerpen het verschil maken voor onze organisatie en voor de samenleving? Mail je cv en motivatie voor 13 juni 2021 onder vermelding van vacaturenummer BABD 000-21 naar: wervingenselectiebabd@minbzk.nl.

Meer informatie

Over deze vacature

Cornelis van der Werf
Secretaris Algemene Rekenkamer
070 – 342 42 00

Over de sollicitatieprocedure

Aarnt Lantinga
MD-consultant bureau ABD
06 – 21 84 11 16
aarnt.lantinga@minbzk.nl