Chief Information Officer

De Algemene Rekenkamer zoekt een Chief Information Officer (CIO) die de digitale vernieuwing en innovatie stimuleert en richting geeft aan het Algemene Rekenkamer brede portfoliomanagement en de architectuur.
Je maakt onderdeel uit van het team Kwaliteit & Control en adviseert rechtstreeks aan de Secretaris. 

Wat ga je doen?

Als CIO ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coördinatie van informatievoorzienings- en digitaliseringsbeleid en het toetsen dat de ontwikkeling en het beheer van de informatiesystemen conform dit beleid en de richtlijnen wordt uitgevoerd. De digitalisering moet aansluiten op het primaire onderzoeksproces van de Algemene Rekenkamer en voorzien in toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt niet alleen om andere systemen, maar ook om een nieuwe infrastructuur en architectuur. Van de nieuwe CIO verwachten we dat je de reeds in gang gezette ontwikkelingen op dat vlak verder brengt, en op basis van je eigen kennis en ervaring adviseert over de volgende stappen. 
Verder: 

 • Heb je een strategische adviestaak richting Secretaris, MT en college op het gebied van informatievoorziening en informatiehuishouding.
 • Ben je namens de secretaris voorbereider en regisseur van het Strategisch Portfolio Board, dat als doel heeft de samenhang tussen alle strategische IV / digitaliseringsprogramma’s / projecten en lijnactiviteiten te bewaken en de onderlinge prioriteiten te bepalen. Ook zit je het Change advisory board voor.
 • Je vertaalt – in samenwerking met de Manager Informatievoorziening en Organisatie (IO) - het meerjarig informatiebeleid naar een IV/ICT landschap en architectuur en stuurt vernieuwingen en verbeteringen aan. Onderdeel van de veranderingen die je aanjaagt is het Programma Open op Orde.
 • Je investeert in samenwerking met de Manager IO in een cultuur van kennisdeling en het bevorderen van het lerend vermogen op het gebied van IV, digitalisering en ICT.
 • Je geeft kaders aan waarbinnen het informatiebeleid van de Algemene Rekenkamer zich ontwikkelt.
 • Je zoekt actieve uitwisseling en samenwerking met CIO Rijkscollega’s en gremia en koppelt inzichten terug aan Algemene Rekenkamer.
 • Je legt met je kennis, inzicht en communicatiestijl verbinding tussen alle verschillende soorten collega’s (staf, onderzoek, bestuur, technisch, inhoudelijk etc.).
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman

Wie zoeken we?

 • Je hebt een relevante afgeronde universitaire opleiding en ruime ervaring op het gebied van informatiemanagement.
 • Je hebt ervaring met digitale veranderopdrachten, project- en programmamanagement binnen de Rijksoverheid.
 • Je bent oplossingsgericht en je weet mensen te enthousiasmeren en te overtuigen.
 • Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin de Algemene Rekenkamer opereert en je kent hierin de weg.

Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat, dat onafhankelijk van regering en parlement onderzoekt of de rijksoverheid het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig int en besteedt. De taak en bevoegdheid om dit te doen is in de Grondwet en Comptabiliteitswet 2016 verankerd. Wij vellen oordelen over het beleid van de regering, maar onthouden ons van een politiek oordeel. Wij dragen feiten aan en doen aanbevelingen. Daarmee voeden wij het parlementaire en publieke debat en dragen wij bij aan onderbouwde meningsvorming. De Algemene Rekenkamer bestaat uit een stafdirectie en zes onderzoekdirecties. 

Wat vinden wij belangrijk?

Wij zijn een onderzoeks- en auditorganisatie. Wij toetsen ministeries en uitvoeringsorganisaties aan de wettelijke kaders. Dat betekent dat we ook zelf ons tot deze kaders dienen te verhouden. Daarbij staat het continu verbeteren en leren van fouten voorop. We laten ook onze medewerkers groeien door ze continu bij te laten leren. 

Over de cultuur bij de Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden.

Wat bieden wij

Salaris
Salarisniveau Schaal 15
Maandsalaris Minimaal € 5.984,36 / maximaal € 8.408,64 bruto per maand
Dienstverband Jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidingsprogramma’s volgen. Deelname aan internationale projecten, zowel binnen als buiten Europa, geeft het werk bij de Algemene Rekenkamer een extra dimensie. Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé.

Daarnaast verzorgen wij een intensief introductietraject en een interne leerkring met andere nieuwe collega’s. De leerkring zal gedurende het eerste jaar na indiensttreding meerdere dagen bijeenkomen om jouw kennis over de Algemene Rekenkamer te vergroten en wordt gegeven door meer ervaren collega’s. 

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij Cornelis van der Werf, Secretaris (0628906614). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met onze personeelsadviseur Astrid Jansen-Perreijn (0611925121).

Solliciteren?

Mail je motivatie en cv naar werving@rekenkamer.nl. Vermeld hierbij het vacaturenummer 23-35A. 
Reageren kan tot en met zondag 1 oktober a.s.
Een screening en een toets aan de hand van een casus kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
De eerste gesprekken staan gepland voor 10 en 11 oktober en de tweede gesprekken voor 16 oktober a.s.