Onderzoeker data bij de Algemene Rekenkamer (21-37A)

Besteden ministeries en centrale overheidsorganisaties ons publieke geld op een zorgvuldige en doelmatige manier? Jij brengt het in kaart. Dit binnen verschillende onderzoeken en voor diverse onderwerpen. Hierdoor leer je de Rijksoverheid in de breedste zin kennen. Als onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer in Den Haag werk je met je kennis van openbaar bestuur, financiën, IT of op het gebied van methoden en technieken mee aan onderzoek dat er voor Nederland echt toe doet.

Als onderzoeker ga je aan de slag in een multidisciplinair onderzoeksteam binnen een van onze zes onderzoeksdirecties. De directies onderzoeken ieder een of meer ministeries en hun uitvoeringsorganisaties. Binnen welk team jij gaat werken en wat jouw focus wordt bepalen we samen met jou. We houden hierbij zo goed mogelijk rekening met je achtergrond en persoonlijke interesses.

Je doet onderzoek naar actuele en vaak specifieke onderwerpen. Denk aan het onderzoeken van de manier waarop is omgegaan met geld voor de coronacrisis-maatregelen of bij het terugdringen van zorgfraude. Vaak onderwerpen die in de media behoorlijk onder het vergrootglas liggen.

In de onderzoeken werk je deels zelfstandig, maar ook samen met je teamgenoten en collega’s van andere onderzoeksteams. Je levert met jouw expertise een bijdrage aan het uitwerken van een probleemstelling en onderzoeksvragen. En je werkt mee aan de onderzoeksopzet. Het leuke van je werk is, dat je (in ‘normale’ tijden) regelmatig voor bijvoorbeeld interviews ‘in huis’ zit bij ministeries of andere overheidsorganisaties. Dit maakt je functie extra boeiend en afwisselend. Bovendien heb je veel ruimte om je werk op jouw manier in te vullen.

Heb je een goed beeld van hetgeen je onderzoekt? Dan werk je jouw bevindingen uit in een helder betoog. Bovendien verzorg je presentaties in het land en draag je bij aan discussies, workshops, congressen en hackathons waarin de Rekenkamer haar onderzoeksbevindingen met anderen deelt. Al met al een brede en interessante onderzoeksfunctie waarin je inzichtelijk maakt hoe de Rijksoverheid geld van ons allemaal besteedt.

Op 1 januari 2022 starten we met een nieuwe groep van 14 onderzoekers met verschillende soorten achtergronden (audit, finance, IT/data, methoden & technieken).

 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman

Functie-eisen

Wat wij aan jou waarderen

Je bent maatschappelijk betrokken, sociaal, energiek, breed geïnteresseerd en goed op de hoogte van de laatste relevante trends en ontwikkelingen op jouw gebied en binnen de samenleving. Ook heb je een goed gevoel voor soms complexe bestuurlijk-politieke verhoudingen en vind je het oprecht belangrijk om wezenlijk bij te dragen aan de toegevoegde waarde die de Algemene Rekenkamer voor Nederland heeft. Bovendien ben je analytisch sterk en kun je in onderzoeken snel tot de essentie doordringen.

Wie zoeken we?

 • Je hebt een universitaire studie afgerond1.
 • Je kunt goed schrijven en presenteren.
 • Je hebt een voor de functie relevant netwerk.
 • Je bent breed inzetbaar en vindt het interessant om je te verdiepen in verschillende onderzoeksonderwerpen.

Daarnaast

 • Heb je ervaring met verschillende vormen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
 • Heb je kennis van en ervaring met kwantitatieve en/of kwalitatieve data-analyse én kun je data omzetten naar onderzoeksbevindingen.
 • Heb je praktijkervaring met het verwerken van data en statistische analysetechnieken, bij voorkeur in R, of je hebt ervaring met het verwerken van kwalitatieve data, bij voorkeur in Atlas.
 • Heb je bij voorkeur ervaring met mixed-methods onderzoek. Je ziet mogelijkheden om verschillende methoden te combineren en de uitkomsten te vertalen naar aansprekende onderzoeksresultaten.
 • Heb je bij voorkeur kennis van de werking van het openbaar bestuur.

1We sluiten geen studierichtingen uit, maar kijken of het profiel past binnen een van de onderzoeksdirecties

Overige bijzonderheden

 • Sluiting campagne: zondag 31 oktober.
 • Speeddates: woensdag 10 en donderdag 11 november.
 • Selectiegesprekken: maandag 22 t/m vrijdag 26 november.
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: z.s.m. na 26 november.
 • Een toets aan de hand van een casus kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Vragen over de functie: Elze Ufkes, expert data analyse. Via 06 52 85 18 70 of E.Ufkes@rekenkamer.nl.
 • Vragen over de sollicitatieprocedure: Emiel Cellamare, personeelsadviseur. Via 06 – 52 81 05 89 of e.cellamare@rekenkamer.nl. Bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag.

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau

Afhankelijk van kennis en ervaring. Het varieert van
(aanloop) schaal 10 via schaal 11 tot schaal 12.
Maandsalaris Schaal 10 van € 2.756,75 tot € 4.430,97
Schaal 11 van € 3.279,32 tot € 5.039,00
Schaal 12 van € 3.842,26 tot € 5.710,10
Dienstverband Onbepaalde tijd (eventueel met proeftijd)
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto-jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Over de Algemene Rekenkamer

Wij onderzoeken of de Rijksoverheid zinnig, zuinig en zorgvuldig omgaat met publiek geld. Het is onze wettelijke taak de inkomsten en uitgaven van het Rijk te controleren. Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, rapporteren we aan het parlement wat onze bevindingen zijn. Op basis van ons oordeel kan het parlement dan besluiten of het kabinet groen licht krijgt. Daarnaast brengen we rapporten uit over onderzoeken naar beleid van ministers. Zo helpen we Kamerleden te bepalen of dat beleid werkt.

Onze onderzoeksteams

Onze onderzoeksteams bestaan uit ongeveer twintig tot vijfentwintig onderzoekers. Divers samengestelde teams met ervaren onderzoekers, maar ook met collega’s die nog aan het begin van hun carrière staan. We werken op een prettige en informele manier samen, met korte lijnen naar de directeur die leiding geeft aan een team. Bovendien zitten de onderzoeksteams van onze zes onderzoeksdirecties bij elkaar in één gebouw en hebben de teams ook onderling veel contact. Een leuke omgeving om te werken met veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en om jouw ideeën in te brengen.

Over de cultuur bij de Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. We zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden.