Onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer, iets voor jou?

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar enthousiaste, gedreven (oud) onderzoekers. Ben jij ervaren op het terrein van methoden en technieken en/of auditing, heb je een IT, financieel economisch of ander relevant profiel? Ben jij nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en een passie voor onderzoek? Dan zoeken we jou!

Over de Algemene Rekenkamer

Wij onderzoeken of de rijksoverheid zinnig, zuinig en zorgvuldig omgaat met publiek geld. Het is onze wettelijke taak de inkomsten en uitgaven van het Rijk te controleren. Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, rapporteren we aan het parlement wat onze bevindingen zijn. Op basis van ons oordeel kan het parlement dan besluiten of het decharge verleent aan het kabinet. Daarnaast brengen we veelvuldig diverse rapporten uit over onderzoeken naar beleid van ministers en over hoe dat beleid uitpakt voor burgers en bedrijven. Zo helpen we Kamerleden te bepalen of dat beleid werkt.

Video: Werken bij de Algemene Rekenkamer

Christiaan Luteijn – Senior onderzoeker: Ik ben onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer. Wat ik heel leuk vind is dat je echt een kijkje achter de schermen krijgt bij de overheid. 

Aard-Jan Seppenwoolde – Senior onderzoeker: Het werk vind ik zo leuk omdat je echt met relevante maatschappelijke thema's bezig bent. 

Kübra Özisik – Onderzoeker: Je zit natuurlijk op een hele unieke positie. Aan de ene kant ben je onderzoekend bezig, en je hebt ook hart voor de publieke zaak. En alles kan je in één functie kwijt. Ja, wat wil je nog meer? 

Ina Hopman – Senior adviseur internationale aangelegenheden: Bij de Rekenkamer doe ik internationaal werk omdat wij als Rekenkamer het enige instituut zijn in ons land. Om contact te hebben met andere mensen die hetzelfde werk doen, moeten we naar het buitenland. We hebben bijvoorbeeld een samenwerkingsverband over data analytics. Waar wij ook dingen van andere rekenkamers leren.

Christiaan: Ik wilde bij de Rekenkamer gaan werken, in de eerste plaats omdat ik vind dat Nederlanders gewoon recht hebben om te weten wat er met hun belastinggeld gebeurt. 

Aard-Jan: Wij als Algemene Rekenkamer hebben ook unieke bevoegdheden. Dat wij alle gegevens mogen inzien die wij nodig achten voor ons onderzoek. 

Christiaan: Een belangrijke eigenschap is denk ik een kritische houding. Je moet jezelf altijd afvragen: klopt dit wel? Hoe zit dit? En niet alles voor waar aannemen wat je verteld wordt.

Kübra: Het is goed als je een denker bent, je moet doordacht zijn, weloverwogen maar ook toekomstgericht kunnen denken, dus doelgericht zijn. 

Aard-Jan: Je wilt graag weten hoe het zit. En, voor de rest moet je natuurlijk leuk kunnen samenwerken, want onderzoeken doe je nooit alleen, altijd in een team. 

Ina: Er zijn ook diverse functies hier. Het is niet zo dat je alleen maar onderzoek hoeft te doen. Je kan bijvoorbeeld bij communicatie werken, of bij bestuur. 

Kübra: Heb je lef, wil je ontwikkelen wil je bijdragen aan het beter functioneren en presteren van de Rijksoverheid kom dan vooral bij de Rekenkamer werken. En dan, wie weet, werken wij samen aan een onderzoek.

Welke onderzoeken doen we?

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar onderwerpen met een grote impact op het functioneren en presteren van het Rijk. Wij doen onderzoek op veel verschillende terreinen. Zonder volledig te kunnen zijn, denk aan: arbeidsuitbuiting, zorgfraude, digitale dijkverzwaring en cybersecurity tot wat de coronacrisismaatregelen (financieel) betekenen voor Nederland.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij zijn een onderzoeksorganisatie. Innovatie staat bij ons dan ook centraal. We maken gebruik van nieuwe methoden en technieken, zoals data-analyse. We communiceren daar ook op innovatieve manieren over. Daarnaast  is doorlopende ontwikkeling  van onze mensen een speerpunt. We laten  medewerkers groeien door ze een gedegen inwerkprogramma én continu bijscholing aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan in- en externe cursussen, opleidingen, themadagen, gerichte feedback en mentoring. 

Wie zoeken we?

Wij zoeken onderzoekers (starters én onderzoekers die toe zijn aan een volgende stap), die de ambitie hebben om snel nieuwe kennis en vaardigheden op te doen én die geïnteresseerd zijn in maatschappelijk relevant onderzoek.  

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag als lid van een multidisciplinair onderzoeksteam binnen een van onze onder­zoeksdirecties. Je levert met jouw expertise een bijdrage aan het uitwerken van een onder­zoeks­probleem in een probleemstelling en onderzoeks­vragen en je werkt mee aan het opzetten van een onderzoeksopzet.

Delen van het onderzoek voer je zelfstandig uit, andere delen gezamenlijk met collega’s uit andere onderzoeksteams. Je doet onderzoek in de praktijk en zet je bevindingen om in een helder betoog, dat is opgebouwd vanuit de kernboodschap die de Algemene Rekenkamer met het onderzoek naar buiten wil brengen.

Daarnaast verzorg je presentaties door het land en lever je bijdragen aan discussies, workshops en hackathons waarmee de Algemene Rekenkamer haar onderzoeksbevindingen uitdraagt. Je hebt oog voor kwaliteit, een antenne voor actuele ontwikkelingen én de politieke gevoeligheid van de materie. We verwachten van onze onderzoekers dat ze breed inzetbaar zijn.

Bram Harkema, onderzoeker:

Het leuke van werken bij de Algemene Rekenkamer is dat je onderzoek mag doen in een bestuurlijk-politieke setting. Onze rapporten doen er echt toe en worden in de Tweede Kamer besproken. Omdat je altijd aan verschillende onderzoeken werkt leer je snel hoe de Rijksoverheid in elkaar zit. Daarnaast is werken bij de Rekenkamer ook erg gezellig: voor wie dat wil zijn er elke maand leuke activiteiten en borrels met collega’s.

Over de cultuur bij de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden.

 Salaris

Salarisniveau

Afhankelijk van kennis en ervaring. Het varieert van
(aanloop) schaal 10 via schaal 11 tot schaal 12.
Maandsalaris Schaal 10 van € 2.756,75 tot € 4.430,97
Schaal 11 van € 3.279,32 tot € 5.039,00
Schaal 12 van € 3.842,26 tot € 5.710,10
Dienstverband Onbepaalde tijd (eventueel met proeftijd)
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris kun je rekenen op een individueel keuzebudget (IKB) van 16,78%. Daarmee kun je een deel van je salaris flexibel inzetten. De rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidings­programma’s volgen. Deelname aan internationale projecten, zowel binnen als buiten Europa, geeft het werk bij de Algemene Rekenkamer een extra dimensie. Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.