Adviseur P&O

De Algemene Rekenkamer zoekt voor de directie Staf, team P&O, een enthousiaste en  betrokken Adviseur P&O.

De organisatie

De Algemene Rekenkamer controleert bij ministeries of het geld uit belastingen, premies en heffingen volgens de regels wordt geïnd en uitgegeven en doelmatig wordt besteed. Hetzelfde doet zij bij organisaties die met gemeenschapsgeld werken. Als Hoog College van Staat heeft de Algemene Rekenkamer een onafhankelijke positie ten opzichte van regering en parlement. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Grondwet en de Comptabiliteitswet. De Algemene Rekenkamer bepaalt zelf wat ze onderzoekt, hoe ze het onderzoekt en wat daarvan openbaar wordt gemaakt.

Het bestuur van de Algemene Rekenkamer is het college dat bestaat uit de president en twee collegeleden. De organisatie telt circa 230 medewerkers. De zeven directeuren vormen samen met de secretaris het managementteam van de organisatie.

Samen met de HR-businesspartners en de manager geef je in een klein toegewijd team invulling aan de P&O-functie binnen de Algemene Rekenkamer. Het team is onderdeel van de stafdirectie die samen met de andere stafteams het project de Staf van de Toekomst vormgeeft voor een betere dienstverlening.
Bij team P&O is een ontwikkeling ingezet naar een model met HR-businesspartners en personeelsadviseurs. We willen vanuit P&O graag meer integraal adviseren aan het management. Daarnaast willen we toewerken naar een nieuw hecht team na een periode met wat personele wisselingen. De andere P&O-adviseur en jij werken nauw samen en hebben naast gemeenschappelijke werkzaamheden ook ieder hun eigen taken. Jullie ondersteunen daarnaast de vier HR-businesspartners bij de ondersteuning van het management bij alle voorkomende personele aangelegenheden. We werken bij de Algemene Rekenkamer met brede functies en naast afstemming en samenwerking binnen het eigen team werk je ook goed samen met de andere stafteams en binnen de gehele Rekenkamer en toon je daarbij initiatief tot het maken van verbindingen en tot samenwerking.  

Ben je enthousiast, heb je enige jaren ervaring en ben je samenwerkingsgericht en communicatief sterk? Dan ben jij misschien onze nieuwe personeelsadviseur.

Wat ga je doen

De organisatie heeft behoefte aan een nieuwe personeelsadviseur die er zin in heeft het team P&O mee te helpen door te ontwikkelen naar de nieuwe manier van werken met HR-businesspartners. Je werkt intensief samen met de huidige personeelsadviseur met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken. Organiseren, structureren, prioriteren en plannen van allerlei voorkomende HR-werkzaamheden zijn een belangrijk onderdeel van je takenpakket, alsmede het verzamelen en analyseren van gegevens voor het opstellen van managementinformatie.

Je werkzaamheden zijn

  1. optreden als personeelsadviseur voor de directies inzake werving en selectie (onder meer aanwezig zijn bij sollicitatiegesprekken, het voeren van arbeidsvoorwaarden- gesprekken en administratieve ondersteuning), detacheringen, stages, uitzendkrachten, externe inhuur;
  2. leveren van gegevens uit P-direkt, onder meer met betrekking tot formatie-bezetting en het opstellen van prognoses daarbij en ook invoer in P-direkt van nieuwe medewerkers en aanmaken formatieplaatsen e.d.;
  3. leveren van gegevens voor en meewerken aan de opstelling en realisatie van informatie voor strategische personeelsplanning (SPP) en voor andere HR-instrumenten/werkzaamheden ten behoeve van een goede allocatie van onze medewerkers, bijvoorbeeld door te werken met gegevens uit het tijdschrijfsysteem of het in kaart brengen van ons netwerk of samen te werken met de financiële en/of inkoop collega’s;
  4. aanspreekpunt voor en advisering aan medewerkers;
  5. opstellen van brieven, besluiten en overige correspondentie;
  6. inzicht geven in financiële zaken en opstellen van berekeningen met betrekking tot WW e.d.;
  7. deelnemen aan in- en externe overleggroepen;
  8. op de hoogte blijven van Rijksbrede (rechtspositionele) ontwikkelingen/regelingen.

Wie zoeken we?

Wij zoeken een fijne collega met als achtergrond HBO-Personeelsmanagement en een aantal jaar ervaring, liefst bij de rijksoverheid. Je hebt kennis van en ervaring met P-direkt, het leveren van managementinformatie en opstellen van berekeningen, Excel, het ARAR en de ontwikkelingen met betrekking tot de WNRA. Daarbij beschik je over uitstekende mondelinge communicatieve vaardigheden en werk je graag samen.

Competenties

De competenties behorende bij deze functie zijn: organisatiesensitiviteit, nauwkeurigheid, overtuigingskracht, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, resultaat- en oplossingsgerichtheid en samenwerken.

Salaris
Functiebenaming Adviseur bedrijfsvoering
Salarisniveau Schaal 10
Maandsalaris Minimaal € 2.631,28 / maximaal € 4.229 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris kun je rekenen op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. De Algemene Rekenkamer hecht sterk aan persoonlijke groei, loopbaan- ontwikkeling en actieve mobiliteit en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidingsprogramma’s volgen.

Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studie­faciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Overige informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marcel Houtkamp, waarnemend manager P&O (06-11925045) of Astrid Jansen, personeelsadviseur (06-11925121).

Reageren

Je sollicitatiebrief met cv en onder vermelding van het vacaturenummer 19-24A kun je sturen naar werving@rekenkamer.nl tot en met dinsdag 28 mei 2019, 9.00 uur.