Accountant – projectleider Financial Audit

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar een ervaren accountant met passie voor de publieke sector. Ben jij nieuwsgierig, maatschappe­lijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en gevoel voor onderzoek en cijfers? Heb je ervaring met het aansturen van teams en kun je kennis en ervaring in de controle overbrengen naar anderen binnen en buiten onze organisatie? Dan zijn we naar jou op zoek en ben je welkom als projectleider van ons Financial Audit team!

Over de Algemene Rekenkamer

Wij onderzoeken of de rijksoverheid zinnig, zuinig en zorgvuldig omgaat met publiek geld. Het is onze wettelijke taak de inkomsten en uitgaven van het Rijk te controleren. Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, rapporteren we aan het parlement wat onze bevindingen zijn. Op basis van ons oordeel kan het parlement dan besluiten of het decharge verleent aan het kabinet. Daarnaast brengen we rapporten uit over onderzoeken naar beleid van ministers. Zo helpen we Kamerleden te bepalen of dat beleid werkt.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij zijn een onderzoeksorganisatie. Innovaties, het toepassen van nieuwe methoden en technieken zoals data-analyse en de communicatie daarover staan bij ons dan ook centraal. Hieraan geven we gestalte door onze eigen medewerkers te laten groeien in inhoud en functie, door op flexibele basis nieuwe kennis binnen te halen en talenten vroegtijdig aan ons te binden. Dit is verankerd in onze HR-strategie en onze meerjarige personeelsplanning.

Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman
Beeld: Jeroen Bouman

Wat ga je doen?

Als projectleider geef je samen met enkele andere projectleiders leiding aan ons Financial Auditteam. Je stuurt daarbij rechtstreeks diverse controleteams aan die verantwoordelijk zijn voor de controlewerkzaamheden op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk zoals deze staan vermeld in de rijksbegroting- en verantwoording. Zij toetsen daarbij of de uitgaven en ontvangsten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook onderzoeken zij of de ministeries zorgen voor een goed beheer van de departementale organisatie en voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Als projectleider stuur je enkele controleteams aan ten aanzien van aanpak, uitvoering en rapportage en daarmee ben je verantwoordelijk voor de controle van enkele ministeries. Ons Financial Auditteam bestaat uit ongeveer 25 financial en IT auditors, aangestuurd door circa 5 projectleiders. Daarnaast zet je je financial audit expertise ook in brede zin binnen de Algemene Rekenkamer in. Zo werk je samen met collega’s op andere expertisegebieden in onderzoeken die de Algemene Rekenkamer uitvoert, werk je mee aan de verbetering van het controleproces en lever je bijdragen aan presentaties, discussies en workshops, die de doelstellingen van de Algemene Rekenkamer ondersteunen.

Bij de onderzoekswerkzaamheden die je verricht zet je je kennis en kunde op vakbekwame wijze in aan de hand van vernieuwende ideeën, met oog voor kwaliteit en met betrokkenheid bij het openbaar bestuur, maar ook met een antenne voor actuele ontwikkelingen en de politieke gevoeligheid van de materie.

Wie zoeken we?

 • Je hebt een afgeronde opleiding tot registeraccountant (RA) en/of IT audit (RE) en hebt ervaring met audits binnen de rijksoverheid.
 • Je hebt de ambitie om mee te werken aan audits op het terrein van IT, bedrijfsvoering en financiën.
 • Je hebt kennis van de werking van het openbaar bestuur en van overheidsfinanciën of je wilt je daarin verdiepen.
 • Je hebt concrete ervaring met het leiding geven aan teams met aandacht voor leren en verbeteren.
 • Je bent maatschappelijk betrokken, breed geïnteresseerd en goed op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in ons vakgebied.
 • Je bent politiek sensitief, gedreven en je weet waar de toegevoegde waarde van de Algemene Rekenkamer voor de buitenwereld ligt.
 • Je bent analytisch sterk en kunt snel tot de essentie doordringen.
 • Je beschikt over een goede schrijfvaardigheid en je drukt je mondeling helder en bondig uit.
 • Je bent onafhankelijk en beschikt over overtuigingskracht waarbij je vasthoudt aan professionele integriteit.
 • Je werkt samen waarbij je heldere opdrachten geeft en je inzet voor het gezamenlijke resultaat.
 • Je bent gewend om met de nodige tact om te gaan met collega’s en met medewerkers van organisaties waar je onderzoek doet.
 • Affiniteit met data-analyse, review van interne auditwerkzaamheden dan wel IT-audit kennis geldt als een belangrijke pre.
Salaris
Salarisniveau Schaal 14
Maandsalaris Minimum € 4.831 - maximum € 7.096
Dienstverband Vast
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris kun je rekenen op een individueel keuzebudget (IKB) van 16,78%. Daarmee kun je een deel van je salaris flexibel inzetten. De rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidings­programma’s volgen. Deelname aan internationale projecten, zowel binnen als buiten Europa, geeft het werk bij de Algemene Rekenkamer een extra dimensie.

Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij Bas Wakkerman, directeur (06-22527908). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met onze personeelsadviseur Cindy van Straalen (06-27896925).

Solliciteren?

Heb jij interesse om je kennis en vaardigheden in te zetten voor het onderzoek van de Algemene Rekenkamer en zo bij te dragen aan het beter functioneren van de rijksoverheid? Mail dan uiterlijk 19 april 2021 je motivatie en cv naar werving@rekenkamer.nl onder vermelding van het vacaturenummer 21-14A.

Een toets aan de hand van een casus kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.