De stage van Julia Stegewans

Opleiding Publiek management (master) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Internationale betrekkingen en Internationale organisatie (bachelor), Rijksuniversiteit Groningen
Stageplek Team Internationaal
Stageperiode Februari tot juli 2017
Julia Stegewans

Ik vond mijn stage superleuk. Heel inhoudelijk en ook praktisch. Juist die combinatie maakte het  interessant. En het sloot heel goed aan op mijn opleiding. Ik heb meegewerkt aan het afronden van het Nederlandse voorzitterschap van EUROSAI, de Europese organisatie van rekenkamers. Hierbij zijn in totaal vijftig rekenkamers aangesloten. De Algemene Rekenkamer was voorzitter van EUROSAI sinds 2014. In mei hebben we het voorzitterschap tijdens het driejaarlijkse EUROSAI-congres overgedragen aan Turkije.

Terugblik op het EUROSAI-voorzitterschap

De afgelopen drie jaar was de Algemene Rekenkamer ook voorzitter van een EUROSAI-werkgroep die verantwoordelijk is voor onder meer de communicatie en de governance van EUROSAI. Andere nationale rekenkamers die  aan deze werkgroep deelnamen, waren de rekenkamers van Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Turkije, Polen, Hongarije en Portugal. Tijdens mijn stage  heb ik allerlei werkzaamheden verricht die te maken hebben met het voorzitterschap van deze werkgroep. Zo heb ik vergaderingen helpen organiseren en rapportages opgesteld, bedoeld als terugblik op de afgelopen periode. Hebben we onze doelen gehaald? Wat voor lessen kunnen we hier uit trekken? Met de werkgroep hebben we een nieuwe strategie voor EUROSAI en een bijbehorend memorandum ontwikkeld voor de periode 2017-2023.  Om relevant te zijn en blijven als organisatie is het nodig om wendbaar te zijn en in te kunnen spelen op veranderingen. In het memorandum staat welke veranderingen in de structuur en werkwijze van EUROSAI nodig zijn.

"Vanaf de eerste dag doe je mee in het team. Je krijgt meteen verantwoordelijkheid én er is ruimte voor eigen initiatief."

Eigen initiatief

Ik vond de werksfeer heel positief. Vanaf de eerste stagedag krijg je bovendien veel verantwoordelijkheid en wordt je mening op prijs gesteld. Je krijgt de ruimte om je eigen ideeën in te brengen en er mee aan de slag te gaan. Zo heb ik meegewerkt aan een film die gemaakt is voor het EUROSAI-congres, met een terugblik op drie jaar voorzitterschap door de Algemene Rekenkamer.

Scriptie

Ik schrijf een scriptie waarin ik onderzoek in hoeverre de verschillen tussen rekenkamers binnen EUROSAI impact hebben op de wendbaarheid van EUROSAI. Daarvoor heb ik veel interviews gehouden met collega’s bij de Algemene Rekenkamer en bij buitenlandse rekenkamers. Zo kon ik mijn scriptie mooi aan mijn stage verbinden!

Meer weten over stage lopen bij de Algemene Rekenkamer?

Neem contact op met Vincent Becker (junior personeelsadviseur).
T: 06 - 21 54 37 26
E: stage@rekenkamer.nl