Verslag van werkzaamheden 2022

Verslag van werkzaamheden 2022: terug naar normaal

2022 was het jaar waarin de Rekenkamer weer terugkeerde naar ‘normaal’. Onderzoek kon weer vaker op locatie worden uitgevoerd, samenwerken achter schermen kon worden afgewisseld met ontmoetingen op kantoor. Maar  het was ook het jaar waarin president Arno Visser zijn vertrek aankondigde. 
 

De Rekenkamer heeft in 2022 in totaal 59 publicaties uitgebracht. Er zijn 2 focusonderzoeken gepubliceerd, over schijnzelfstandigheid en over strategische voorraden. Een derde focusonderzoek dat in 2022 uit zou komen, is verschoven naar de eerste maand van 2023. Er zijn minder brieven aan het parlement verstuurd en minder webdossiers gepubliceerd dan in 2021. De programma’s Energietransitie en Digitalisering kwamen goed op stoom, met onder meer rapporten over het Nationaal Warmtefonds en de capaciteit van het stroomnet, en een (tweede) onderzoek naar algoritmes van de overheid.

Op Verantwoordingsdag 2022 hebben wij de resultaten van het jaarlijks verantwoordingsonderzoek weer ’live’ aan de Tweede Kamer aangeboden nadat er twee jaar op rij sprake was van ‘online’ verantwoordingsdagen.

Minder brieven en webdossiers in 2022

Figuur Verslag van werkzaamheden 2022

Verwarming omlaag, kantoor op vrijdagen dicht

De Russische invasie van Oekraïne en de daarmee samenhangende energiecrisis hebben ook gevolgen gehad voor de Rekenkamer. Vanaf 1 november zijn energiebesparende maatregelen ingezet: de verwarming en koeling werden teruggezet en ook was vanaf november ons kantoor op vrijdagen gesloten.

Vertrek Arno Visser

De president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, maakte zijn vertrek per 31 december 2022 bekend. Arno Visser was bijna 10 jaar lid van het college van de Algemene Rekenkamer en was sinds 15 oktober 2015 president. De wervingsprocedure van een nieuw collegelid loopt.