Willemijn van Helden

Willemijn (drs. W.J.) van Helden is onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer.

Willemijn van Helden

Willemijn van Helden is verantwoordelijk voor onderzoek op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap (Ministerie van OCW), sociale zaken en werkgelegenheid (Ministerie van SZW) en volksgezondheid, welzijn en sport (Ministerie van VWS). Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma Zorg en sociale zekerheid.