Ellen Verolme

Ellen (dr. E.K.) Verolme mba is onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer.

Ellen Verolme

Ellen Verolme is verantwoordelijk voor onderzoek op het terrein van justitie en veiligheid (Ministerie van JenV) en defensie (Ministerie van Defensie) en geeft leiding aan het onderzoeksprogramma DOEN. DOEN staat voor Doorontwikkelen, Ontcijferen, Experimenteren en Netwerken en is gericht op inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid met nieuwe methoden en technieken. Ten slotte is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van kortdurend onderzoek.