Bas Wakkerman

Bas (drs. B.) Wakkerman RA MGA is onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer.

Bas Wakkerman

Bas Wakkerman is verantwoordelijk voor onderzoek op het terrein van buitenlandse zaken (Ministerie van BZ). Daarnaast is hij als onderzoeksdirecteur verantwoordelijk voor de coördinatie van het Verantwoordingsonderzoek en Financial Audit.

Nevenfuncties

  • Examinator en scriptiebegeleider bij de vakgroep Accountancy, Rijksuniversiteit Groningen
  • Begeleider en corrector opleiding Auditing, Universiteit Nyenrode (vanaf 1 september 2017)¬†
  • Lid van de EUROCONTROL Audit Board (m.i.v. 1 juli 2019)