Paul Doop

Paul (drs. P.W.) Doop is op 17 augustus 2004 beëdigd als lid van het college van de Algemene Rekenkamer in buitengewone dienst. Paul Doop is lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep.

  • Van 2014 tot augustus 2019 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). 
  • Van 2012 tot en met 2013 was hij lid van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. 
  • Van 2006 tot 2013 was hij vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.
  • Van 1999 tot 2006 was hij partner bij Deloitte, in 2001 werd hij marktdirecteur Public Sector (Overheid en Not-for-profit).
  • Vóór 1999 werkte Doop als directeur/bestuurder van ICS Adviseurs, lid van de directie van Uitzendbureau Start, in diverse functies op het gebied van financiën en vastgoed bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en als docent economie in het voortgezet onderwijs.
  • Hij studeerde Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en de Universiteit Leiden.
Nevenfuncties
Nevenfunctie Tijdbeslag Bezoldiging

Lid adviescommissie voor de bezwaarschriften van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie

Circa 2 zittingen per jaar Vast bedrag per vergadering
Lid raad van toezicht The Hague Humanity Hub Circa 4 vergaderingen per jaar Vast bedrag per vergadering
Lid raad van toezicht Anne Frank Stichting Enkele vergaderingen per jaar Geen

Voorzitter raad van toezicht van de Nederlandse Reisopera

Circa 5 vergaderingen per jaar Geen

Lid van de auditcommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Circa twee vergaderingen per jaar Reiskostenvergoeding