Francine Giskes

Francine (drs. F.C.) Giskes is lid van het college van de Algemene Rekenkamer sinds 15 oktober 2015. Daarvoor was zij onder meer burgemeester van Texel en lid van de Tweede Kamer namens D66.

Na haar gymnasium B, een jaar Western College in Oxford, Ohio (USA) en studies economische geografie en planologie werkte Giskes 5 jaar bij stedenbouwkundig adviesbureau OD205, 7 jaar bij het Ministerie van VROM, o.a. bij het Bureau Adviseur Raad van State (nu StAB), en vanaf 1992 als Hoofd Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Haarlem. 
Van 1994 tot 2004 was zij lid van de Tweede Kamer voor D66. Daarna was zij onder meer actief als mediator, lid van ACTAL (AdviesCollege Toetsing Administratieve Lasten) en lid van het Visitatiecollege ZBO’s. Van 2009 tot 2015 was zij burgemeester van Texel. 
Giskes was 6 jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van HIVOS (Humanistisch Instituut voor OntwikkelingsSamenwerking), vanaf de oprichting tot 2015 voorzitter van de Stichting Pensioenregister en medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Rede van Texel live (tot 2016). 
Namens de Algemene Rekenkamer was zij in 2016 / 2017 bestuurslid van het Intosai Development Initiative (IDI).

Nevenfuncties
Nevenfunctie Tijdbeslag Bezoldiging
Lid bestuur Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies Enkele vergaderingen per jaar Geen
Voorzitter Kwaliteitscommissie WaddenfondsVoorzitter Kwaliteitscommissie Waddenfonds Enkele vergaderingen per jaar Geen

Voorzitter The International Holland Music Sessions (TIHMS)

Circa 8 vergaderingen per jaar Geen
Lid commissie van aanbeveling huisvesting Palmhoutwrakcollectie in Museum Kaap SKil. Twee vergaderingen per jaar Geen

Toespraken
Datum Titel
20-09-2018 Toespraak bij het vertrek van Klaartje Peters als voorzitter van de Rekenkamer Maastricht
28-06-2018 Toespraak Universal goals - universal approaches? - SAIs and the SDGs