Arno Visser

Arno Pieter (drs. A.P.) Visser is sinds 15 oktober 2015 president van de Algemene Rekenkamer. Arno Visser is lid van het college van de Algemene Rekenkamer sinds 15 januari 2013. Daarvoor was hij onder meer wethouder van Almere en lid van de Tweede Kamer namens de VVD.

Arno Visser studeerde algemene literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte eerder bij KPMG en NUON, als persvoorlichter voor de VVD-Tweede Kamerfractie en als politiek adviseur van toenmalig vice-premier en later fractievoorzitter Hans Dijkstal (1994 – 1998 en 1999 - 2002). Van 2003 tot 2006 was hij lid van de Tweede Kamer, waar hij woordvoerder asielbeleid was. Ook hield hij zich bezig met hoger onderwijs en wetenschap. In 2005 besloot de Tweede Kamer tot het instellen van een parlementair onderzoek naar tbs-ers op verlof. Visser werd voorzitter van de onderzoekscommissie. Als wethouder in Almere (2008 – 2013) was hij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, bedrijfsvoering, dienstverlening en cultuur.

Nevenfuncties
Nevenfunctie Tijdbeslag Bezoldiging
Voorzitter jury Stuiveling Open Data Award Enkele vergaderingen per jaar Geen
Lid stuurgroep van het NWO-onderzoeksprogramma Verbetering van verantwoording/Calibrating Public Accountability 1 vergadering per jaar Geen

Voorzitter stuurgroep Almere Verhalen

Een vergadering bij de start van het project en een vergadering bij de afronding. Verdere communicatie per mail. Geen
Lid Maatschappelijke Adviesraad Instituties Universiteit Utrecht  Enkele vergaderingen per jaar Geen

Toespraken
Datum Titel
18 mei 2022 Toespraak in de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag 2022
03-11-2021 Toespraak over digitaal burgerschap in Nieuwspoort
Bestaande problemen kunnen worden opgelost en nieuwe problemen kunnen worden voorkomen met digitale architectuur en standaardisatie.
19-05-2021 Toespraak in de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag 2021
Nood breekt niet álle wetten. Zeker niet als wordt getornd aan het budgetrecht.
20-05-2020 Toespraak in de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag 2020
Tweede Kamer, let op uw saeck.
15-05-2019 Toespraak in de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag 2019
Volg het spoor terug.
17-10-2018 Toespraak bij High-level meeting Sharaka
Explore the possibilities of integrated reporting.
15-6-2018 Toespraak in de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag 2018
Opmaat naar integrale verantwoording.
06-12-2017 Toespraak bij uitreiking Van Kemenadeprijs
Investeren in informatie en transparantie is investeren in vertrouwen in de relatie tussen burgers en hun overheid.
16-11-2017

Toespraak tijdens conferentie ‘Toekomst Publiek Vastgoed’ 
Het maatschappelijk belang van vastgoed vraagt om een goed beheer en een goede verantwoording.

17-06-2017 Toespraak in de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag 2017
De spanning tussen weten en niet-weten.
27-04-2017 Toespraak Arno Visser ter nagedachtenis aan Saskia Stuiveling
Laten we haar blijvend in ons hart sluiten als de unieke persoon die zij was.
05-10-2017

Toespraak bij jaarlijkse Atriumlezing VNG
De wereld achter de rijksrekening is een doolhof geworden waarin kiezer, volksvertegenwoordiger en bestuurder verdwalen.

28-09-2017

Toespraak bij afscheid van de Raad voor de financiële verhoudingen
Het huwelijk tussen Rijk en gemeenten vertoont alle kenmerken van een echtelijke crisis, maar de echtelieden zitten nog in de ontkennende fase. 

30-08-2017

Toespraak bij jaarlijks congres van VN-organisatie over Quality, integrity and transparency
Innovatie in het toezicht, transparantie en integriteit.

07-01-2017

Toespraak ter nagedachtenis aan Henk Koning
Hoeder van de optimale verantwoording van overheidsuitgaven.

08-12-2016

Toespraak over agenda voor duurzame ontwikkeling op internationaal congres voor rekenkamers

18-05-2016

Toespraak in Tweede Kamer op Verantwoordingsdag 2016
Het kabinet weet minder over de resultaten van haar beleid dan ze zou moeten weten.

02-10-2015

Toespraak bij 100.000+ Congres Financiën over Moedwil en misverstand
Stap over de schaduw van bestuurlijke discussies over geld, taken en verdeelsystematiek heen.

Publicaties
Datum  Titel
08-01-2022 De donkere kant van de maan | nieuwjaarsessay voor EW
Informatietechnologie zou moeten leiden tot minder bureaucratie en betere dienstverlening. In decentraal georganiseerd Nederland lukt dat maar niet.
16-12-2021 Auditing accidents waiting to happen |

Arno Visser in het ECA-Journal (European Court of Auditors) over hoe wij als onderzoekers op een constructieve manier bijdragen aan het voorkomen van rampen in de toekomst.

02-12-2021 Arno Visser: ‘Een glas bier of wijn en het gaat over muziek’ | NRC

„Het is voor mij een universum, ik kan in alle gemoedstoestanden inzoomen bij The Beatles. De betovering is dat het nieuw blijft. Je kunt elke keer denken: dit is de eerste keer dat ik het hoor.”

21-09-2021 De rijksbegroting is dringend aan renovatie toe | Het Financieele Dagblad
Het is tijd voor een integraal verhaal op Prinsjesdag. 
25-08-2020

Open society as its own enemy | Society ceases to exist when it is not defined as something that is recognizable for its ‘members’ - and when it does not exclude others, even other societies. Without a notion of group-identity the open society becomes its own enemy.

07-01-2021 Er is te veel, niet te weinig informatie | Elsevier
Elke ongelukkige politieke affaire is ongelukkig op dezelfde wijze, maar wordt er ook geleerd van fouten uit het verleden? 
20-05-2020 President Rekenkamer: 'Neem besluit voor overheidssteun niet overhaast' | NRC
07-01-2020 De verleiding van gratis geld | Elsevier
Miljardenfondsen voor innovaties zijn populair in Den Haag. Maar is dat geld wel zo ‘gratis’ als wordt gezegd en vergeten we niet het bestaande te onderhouden?
03-01-2019 Politiek, bevrijd ons uit fiscale detentie! | Elsevier
Nederland telt meer dan 200 fiscale regelingen om gedrag of koopkracht te beïnvloeden. Het gaat om tientallen miljarden. Hoeveel precies is onduidelijk.
Dat geldt ook voor de vraag of de regelingen effectief zijn.
03-01-2018 Betere boekhouding, betere democratie | Elsevier
Waar blijft het belastinggeld? Het Rijk houdt dat bij met achterhaalde regels.
14-12-2017 In de controle op het Europees bankentoezicht zit een riskante lacune | Het Financieele Dagblad
07-01-2017 Krijgt u waar voor uw belastinggeld? | Elsevier
De onnavolgbare publieke euro: of belastinggeld zinnig wordt besteed is nauwelijks te achterhalen.