Cornelis van der Werf benoemd als secretaris Algemene Rekenkamer

Cornelis van der Werf (drs, economie) is op 10 april in een buitengewone collegevergadering benoemd als secretaris van de Algemene Rekenkamer.

Zijn benoeming volgt na een open selectieprocedure, onder begeleiding van Maes en Lunau. Hij was al tijdelijk secretaris vanaf het vertrek van dr. Ellen van Schoten RA, die per 1 oktober 2017 de Algemene Rekenkamer heeft verlaten.

President Arno Visser: “Cornelis van der Werf heeft bewezen de juiste man op de juiste plek te zijn in de bijzondere ontwikkelingsfase waarin de Algemene Rekenkamer zich bevindt.” 

“Ik vind het heel eervol om secretaris van de Algemene Rekenkamer te mogen zijn” aldus Van der Werf. “En ik ben zeer gemotiveerd om onze organisatie verder te moderniseren.”

De bestuurlijke leiding van de Algemene Rekenkamer is in handen van het college, dat bestaat uit drs. Arno Visser (president), drs. Francine Giskes (lid) en drs. Ewout Irrgang (lid). De secretaris is de hoogste ambtenaar en geeft leiding aan de organisatie van de Algemene Rekenkamer. Van der Werf is sinds oktober 2013 werkzaam als onderzoeksdirecteur binnen de Algemene Rekenkamer. Voordat Van der Werf bij de Algemene Rekenkamer in dienst trad, was hij o.a. werkzaam als adviseur bij PBLQ/HEC en directeur van Research voor Beleid. Daarnaast was hij voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Leiden (2004 – 2012).