Kwaliteit, wendbaar en zakelijk

De Algemene Rekenkamer controleert de rijksoverheid en daarmee verbonden organen. Wij onderzoeken onafhankelijk en gebruiken daarbij onze op de grondwet gebaseerde unieke bevoegdheden.

Door publicatie van het onderzoek wil de Algemene Rekenkamer de werking van de rijksoverheid verbeteren.

Uitgangspunten

Bij de keuze van ons onderzoek hanteren we een aantal uitgangspunten:

  • het onderwerp is maatschappelijk relevant;
  • we volgen de euro;
  • dankzij onze unieke bevoegdheden kunnen we onderzoeksresultaten leveren die andere partijen niet kunnen bieden.

Keuzes

De Algemene Rekenkamer doet zijn werk in een sterk veranderende samenleving. Er zijn grote opgaven op diverse beleidsterreinen, zoals zorg, veiligheid, duurzaamheid en de financiële houdbaarheid. En er doen zich razendsnel mogelijk ingrijpende technologische ontwikkelingen voor, die grote impact kunnen hebben voor de manier waarop wij ons werk doen. Daarbij maken we gerichte keuzes: we zetten sterk in op kwaliteit, wendbaarheid en zakelijkheid.

Kwaliteit

Als organisatie laveert de Algemene Rekenkamer tussen klassieke kwaliteit en moderne effectiviteit. Wij willen aan de ene kant een strategische kennispartner zijn die relevant, goed onderbouwd onderzoeksmateriaal levert. Aan de andere kant vraagt de buitenwereld steeds vaker om snelle reacties op basis van de recente cijfers.

Wendbaar

Daarom is ruimte nodig om organisatorisch flexibel en wendbaar te zijn, waardoor wij kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, op actuele vraagstukken en op eventuele verzoeken vanuit het parlement.

Zakelijk

We stellen onszelf voortdurend de vraag of we waar voor het geld leveren. We sturen op doelen en we gaan na hoeveel onderzoekstijd en budget het ons heeft gekost om onze ambitie waar te maken.

Ambitie

De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de onderzoeksresultaten van onbetwiste kwaliteit zijn. En dat die op het juiste moment, op de juiste manier op de juiste plek terechtkomen. Alleen dan leveren we een optimale bijdrage aan het functioneren en presteren van de rijksoverheid. Dat vergt een Algemene Rekenkamer die flexibel is, omgevingsbewust, responsief en gericht op samenwerking en kennisdeling.

Het is onze ambitie om als Algemene Rekenkamer van de toekomst een hooggewaardeerde gesprekspartner te zijn voor het parlement, de top van de rijksdienst en de publieke dienstverleners.