Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer die betrekking hebben op het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties.

Op 75% van de aanbevelingen aan de minister voor BZK (voor Koninkrijksrelaties) volgt een toezegging

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van BZK

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van BZK
% aanbevelingen zonder toezegging% aanbevelingen met toezegging
Rijksbreed 2013 - 201840%60%
Koninkrijksrelaties 2013 - 201825%75%
Brontabel als csv (140 bytes)

Bij 3 van onze 4 aanbevelingen in de periode 2013-2018 (75% van de aanbevelingen) heeft de minister van BZK (voor Koninkrijksrelaties) een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 60%. In 2018 hebben wij 1 aanbeveling aan de minister van BZK (voor Koninkrijksrelaties) gedaan. De minister deed hier geen toezegging op.

Voor de overzichten op het beleidsterrein Binnenlandse Zaken, zie BZK.

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries (download)

In dit bestand zijn de aanbevelingen opgenomen uit onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd tussen 2013 en 2018. Het gaat hier om aanbevelingen uit doelmatigheidsonderzoek en om beleidscasussen uit het verantwoordingsonderzoek. Verder staat in dit bestand wat de reacties van ministers op onze aanbevelingen zijn, of ministers een toezegging hebben gedaan en welke acties de ministeries naar aanleiding van onze aanbevelingen hebben ondernomen. Het bestand kan hier worden gedownload:

Op 50% van de aanbevelingen aan de minister van BZK (begrotingshoofdstuk KR) volgt een actie

Aanbevelingen aan de minister van BZK (begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties) waarop al dan niet actie is ondernomen

Aanbevelingen aan de minister van BZK (begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties) waarop al dan niet actie is ondernomen
Aantal aanbevelingen 2013 - 2018Percentage actie door Ministerie van BZK (KR)Percentage actie Rijksbreed na aanbeveling
Actie ondernomen na een toezegging250%58%
Actie ondernomen zonder een toezegging00%17%
Geen actie, geen toezegging125%23%
Geen actie, wel toezegging125%2%
Brontabel als csv (295 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er bij 2 aanbevelingen aan de minister van BZK voor het begrotingshoofdstuk  KR (50% van de aanbevelingen) actie ondernomen. Ter vergelijking: rijksbreed is er bij 75% van de aanbevelingen actie ondernomen.