Verpakkingsregels droog corona-afval steeds beter nageleefd door teststraten

Een deel van de testcentra hield zich aanvankelijk niet aan de regels voor het veilig verpakken en afvoeren van zogenoemd droog corona-afval. Dat had een gevaar op kunnen leveren voor de volksgezondheid omdat het afval mogelijk besmettelijk was. Ook was er tijdens de coronacrisis een tekort aan verplichte plastic vaten waarin gebruikte beschermingsmiddelen moesten worden afgevoerd zoals mondkapjes, handschoenen en schorten (droog corona-afval). De Algemene Rekenkamer concludeert dat de minister van IenW adequaat heeft gehandeld bij het oplossen van deze problemen.

Droog corona-afval moet volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen verpakt en vervoerd worden in speciale plastic vaten om te voorkomen dat virussen vrijkomen. Door de toename van corona-afval ontstond er een tekort aan die vaten. Als oplossing stelde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in overleg met het Ministerie van IenW een tijdelijke werkinstructie op die het toestond om ook dikke plastic zakken te gebruiken. 

De ILT maakte de regels voor het afvoeren van corona-afval en de aanpassing daarvan bekend via brancheverenigingen van ziekenhuizen, afvalinzamelaars en de GGD GHOR Nederland. De commerciële teststraten zaten niet in het netwerk van de ILT en zijn niet aangesloten bij een brancheorganisatie. Ook bleek de inschatting van de ILT dat zij de 25 GGD-regio’s via de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland kon bereiken in de praktijk niet altijd te werken. Daardoor waren de regels voor het afvoeren van corona-afval niet bij alle testcentra bekend en heeft aanvankelijk een deel van de testcentra afval op een verkeerde manier verpakt en afgevoerd.  Na 3 inspectierondes en voorlichting van het ILT werden de verpakkingsregels door teststraten steeds beter nageleefd.

De controles van de ILT laten zien dat de regels steeds beter worden nageleefd.
 

Figuur nb IenW

De Algemene Rekenkamer beoordeelt het beleid van de minister van IenW voor de verwerking van corona-afval van teststraten als toereikend en het optreden van de ILT tijdens de crisissituatie als snel en doeltreffend. Wel zou het goed zijn als de minister van IenW de ervaringen en lessen verwerkt in een crisisplan voor een volgende pandemie inclusief een communicatieplan om ook lastig te bereiken organisaties beter te kunnen informeren over (aanpassingen van) de regels.