Rekenkamer beantwoordt laatste vragen over verantwoordingsonderzoek

De Algemene Rekenkamer heeft op 12 juni 2019 de schriftelijke antwoorden op feitelijke vragen van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer over het op 15 mei jl. gepubliceerde verantwoordingsonderzoek 2018 verstuurd naar de Kamer en op haar website openbaar gemaakt. Het betreft de laatste set vragen in een reeks van diverse Kamercommissies.