Rekenkamer beantwoordt vragen over verantwoordingsonderzoek

De Algemene Rekenkamer heeft op 5 juni 2019 de schriftelijke antwoorden op diverse pakketten met feitelijke vragen van commissies van de Tweede Kamer over het op 15 mei jl. gepubliceerde verantwoordingsonderzoek 2018 verstuurd naar de Kamer en op haar website openbaar gemaakt. Het gaat om vragen over de onderzoeksrapporten over de jaarverslagen van de ministeries van Financiën, BZK (ook over Koninkrijksrelaties), SZW, VWS, Defensie, EZK, Justitie en Infrastructuur en Waterstaat.

Publicaties