Veel gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet gezien door UWV

Verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van SZW

Er is de afgelopen jaren meer persoonlijk contact geweest tussen uitkeringsinstantie UWV en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Toch stelt de Algemene Rekenkamer vast dat een aanzienlijk deel van deze mensen in 2018 geen eerste gesprek heeft gehad. 

Beeld: Peter Hilz |Hollandse Hoogte

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid denkt dit probleem vanaf 2019 met jaarlijks € 10 miljoen extra aan te kunnen pakken. De Algemene Rekenkamer betwijfelt of dit bedrag volstaat.   
Het UWV, dat in opdracht van de minister van SZW dit beleid uitvoert, is er in voorgaande jaren niet in geslaagd om via persoonlijke gesprekken alle personen met een WGA-uitkering in beeld te krijgen. Zo heeft per oktober 2018 54% van de personen die in 2017 een WGA-uitkering kregen een eerste gesprek gehad met het UWV over de individuele mogelijkheden om te werken. Dit ondanks extra geld dat de afgelopen jaren is uitgetrokken en aanvullende afspraken over de dienstverlening.
Het kabinet trekt vanaf 2019 nog eens € 10 miljoen extra uit om meer WGA-uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. Collegelid Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer: “Wij betwijfelen of dit extra budget voor UWV genoeg is. Immers de beschikbare middelen in het verleden hebben er niet toe geleid dat alle gedeeltelijk arbeidsongeschikten in hun eerste jaar een eerste gesprek met UWV hebben gehad. Laat staan dat ze gericht begeleid zijn naar werk.’’ 

Persoonlijk contact van belang 

Uit eerder onderzoek van de Algemene Rekenkamer is gebleken dat door diverse bezuinigingen de dienstverlening van UWV aan uitkeringsgerechtigden is teruggelopen en de minister weinig informatie heeft over de resultaten van de inspanningen van UWV. Het persoonlijk contact is onderdeel van de dienstverlening van UWV om gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer te re-integreren op de arbeidsmarkt. Zonder het persoonlijk contact is het bovendien lastiger om de rechtmatigheid van de uitkering vast te stellen. Er zijn 190.000 mensen met een WGA-uitkering.

De Algemene Rekenkamer vindt het een positieve ontwikkeling dat de minister en UWV extra geld inzetten om via experimenten beter inzicht te krijgen in de dienstverlening die deze doelgroep nodig heeft om aan het werk te komen en/of te blijven. UWV zet hiervoor vanaf dit jaar € 15 miljoen uit eerder opgebouwde reserves extra in. Zo komt voor de komende vier jaar totaal € 100 miljoen extra beschikbaar voor de dienstverlening aan mensen met een WGA-uitkering.

De reactie van de minister van SZW op dit verantwoordingsonderzoek is te vinden op www.rekenkamer.nl.