Eerste signalen van verbetering Defensie

In het eerste jaar dat de begroting voor Defensie geleidelijk toeneemt, benut de minister de financiële ruimte vooral voor verbetering van de haperende bedrijfsvoering. Om resultaat te boeken moeten veel zaken in samenhang opgepakt worden gezien de breed opgelopen achterstanden.

Beeld: iStock

Hoewel het aantal onvolkomenheden in de bedrijfsvoering bij Defensie, net als vorig jaar, nog staat op vijf, is het ministerie zichtbaar bezig om uit het dal te klimmen. Dit blijkt uit het verantwoordingsonderzoek over 2017 van de Algemene Rekenkamer. De minister meldt in haar jaarverslag over 2017 de Tweede Kamer niet waar zij de extra € 197 miljoen voor het herstellen van de zogenoemde basisgereedheid aan besteed heeft.
De afgelopen jaren heeft de Algemene Rekenkamer aangegeven dat de bedrijfsvoering de belangrijkste sleutel is voor het herstel van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Voor diverse zaken zijn plannen voor verbetering ingezet, maar is het nog te vroeg om resultaten vast te stellen. Zo is de materiële gereedheid van de krijgsmacht in 2017 minder verbeterd dan de minister had voorzien. Wel functioneert in 2017 de logistieke keten beter.

Verbeter beheer munitievoorraad

De Algemene Rekenkamer dringt aan op verbeteringen bij onder meer het beheer van de munitievoorraad (te veel verschillen tussen de werkelijke voorraad en de papieren) en de inkopen (het aantal aanbestedingsfouten neemt toe).
Of voor de vele missies en andere defensietaken voldoende personeel beschikbaar en geschikt is, moet nader in kaart gebracht worden. Een rapportage aan de Tweede Kamer over de inzetbaarheid van militaire eenheden geeft nog onvoldoende helderheid.

Hoe lang moet oude ICT mee?

Defensie weet nog niet hoe lang verouderde ICT-systemen nog mee moeten. Een aanbesteding onder marktpartijen voor vernieuwing vergt meer tijd dan gedacht. Defensie slaagt er verder nog maar beperkt in om inzicht te krijgen of op de (middel)lange termijn de budgetten volstaan om alle taken goed uit te voeren. Invoering van een baten-lastenstelsel zou hierbij van dienst kunnen zijn. De bestaande administratie op basis van kas en verplichtingen biedt weinig ondersteuning voor een bedrijfsmatig optimaal beheer. Zie hiervoor ook de brieven die de Algemene Rekenkamer op 9 mei 2017 en 5 april 2018 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.