Aanhoudend minder bezoek aan Nederlanders in buitenlandse cel

Het gemiddeld aantal bezoeken dat Nederlanders in een buitenlandse cel krijgen van of namens een ambassade of consulaat is in 2017 op hetzelfde niveau gebleven als de twee jaren daarvoor. In de jaren 2011-2014 lag dat hoger. 

Beeld: iStock

Dit blijkt uit het verantwoordingsonderzoek over 2017 van de Algemene Rekenkamer. In 2014 werden nog ruim 1.500 bezoeken afgelegd aan gedetineerden in een land met laag niveau van zorg, het afgelopen jaar waren dat er ruim duizend.

Doel niet waargemaakt

Herhaald onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat het beleidsdoel van de minister van Buitenlandse Zaken niet wordt waargemaakt. De minister heeft de Tweede Kamer beloofd dat in landen waar de zorg voor gedetineerden op een laag niveau staat juist extra aandacht zou komen. Het gaat om een derde van de circa 2.000 Nederlanders in een buitenlandse cel. In juni jl. hield de minister van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer nog voor dat er sprake was van een toename. Dat beeld wordt niet door het onderzoek van de Algemene Rekenkamer bevestigd. Of de bezoeken een hogere kwaliteit hebben, zoals de minister stelt in zijn reactie, heeft de Algemene Rekenkamer niet kunnen vaststellen.
De ‘zorglanden’ liggen vooral in Zuid- en Noord-Amerika, Afrika en grote delen van Azië.