Alinea in rapport ingetrokken

De Algemene Rekenkamer heeft op 7 juni 2017 een specifieke alinea geschrapt uit het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 – Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX); rapport bij het jaarverslag.

Het oorspronkelijk rapport is op 17 mei jl. (Verantwoordingsdag) gepubliceerd.
De aangepaste versie van dit rapport is op de www.rekenkamer.nl terug te vinden, net als de erratumbrief.
Op het binnenblad van het rapport is een tekst toegevoegd en op pagina 16 is de betreffende alinea verwijderd.
Hiermee wordt gevolg gegeven aan het nieuwsbericht dat op 1 juni jl. al op de website van de Algemene Rekenkamer is geplaatst.