Antwoorden op Kamervragen over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van VWS

Op 9 juni 2016 heeft de Algemene Rekenkamer schriftelijke Kamervragen beantwoord over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van VWS