Antwoorden op Kamervragen over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Staat van de rijksverantwoording 2014

Op 12 juni 2015 heeft de Algemene Rekenkamer schriftelijke Kamervragen beantwoord over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Staat van de rijksverantwoording 2014